Start Prameny Literatura Odkazy Dokumenty Blog Genealogická databáze Interní stránky Impressum Kontakt DE CZ EN

Prosopographia Znoymensis

Genealogické bádání na Znojemsku


Odkazy:

Prameny a instituce:

aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr
Archivní fondy a sbírky v České republice

www.mza.cz
Moravský zemský archiv v Brně

znojmo.mza.cz
Státní okresní archiv Znojmo

actapublica.eu
Digitalizované matriky z fondů Moravského zemského archiva

www.mza.cz/a8web/
Ruzné digitalizované prameny a pomůčky

www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm
Digitalizované lánové rejstříky

www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2Bad3URB01.htm
Digitalizované moravské a slezské urbáře

www.mza.cz/indikacniskici
Digitalizované indikační skici z fondů Moravského zemského archiva

www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-MZA/archive
Digitalizované listiny z fondů Moravského zemského archiva

147.231.53.91/src
Czech medieval sources online [Centrum medievistických studií]

urady.statnisprava.cz
Správní (např. matriční) uřady v ČR

Soukromné genealogické stránky o jižní Moravě:

www.nikolsburg.eu
Mikulovská rodinná kniha Gottfrieda Neppa

www.znojmak.info
Genealogický blog Pavla Poláka

Další:

okraspol.sweb.cz
Okrašlovací spolek ve Znojmě

www.znojmo-bob.cz
Staré pohlednice ze Znojemska