Start Prameny Literatura Odkazy Dokumenty Blog Genealogická databáze Interní stránky Impressum Kontakt DE CZ EN

Prosopographia Znoymensis

Genealogické bádání na Znojemsku


Vítejte!

Na těchto stránkách najdete informace o genealogických rešerších v regionu Znojemska na jižní Moravě. Kromě obecných poznámek k pramenům, institucím, literatuře a vlastivědě stojí v centru zde dokumentované práce zpřístupnění a vyhodnocení vybraných, genealogicky relevantních materiálů.

Nejrozsáhlejší část zpracovaných dat tvoří matriční soupisy, dostupné spolupracujícím badatelům jen interně. Tyto záznamy slouží vlastníkovi stránek jako podklady pro rozšiřování a spravování jeho soukromé genealogické databáze, z níž jsou v nepravidelných intervalech vydávány a publikovány aktualizované, veřejně přístupné webové stránky.

Z geografického hlediska je těžistě zájmu webu www.znaim.info přibližně vymezeno hranicemi bývalého okresu Znojmo. To je důležité proto, že v ČR se archívní fondy po zrušení okresů jako administrativních jednotek (2003) i nadále orientují podle bývalé okresní struktury státní správy. Pro Znojemsko je důležitý především matriční fond E 67 Moravského zemského archívu v Brně (MZA).