www.znaim.info

Státní okresní archiv Znojmo
Archiv městečka Hostěradice [Archiv des Marktes Hosterlitz]
Hos/I-6
Kniha svatebních smluv [Heiratsverträge] 1615-1749

Namensregister / Jmenný rejstřík:


SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 2r : 1615 Anderl Sonnberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 2v : 1615 [...] Moraindl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 3r : 1615 Mathes Schirmer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 3v : 1616 Simon Teml
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 9 : 1616 Wolff Helml
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 10 : 1616 Andres Prunner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 11 : 1616 Michael Kotter
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 12 : 1616 Watzlawe Doleschal
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 14 : 1616 Hanns Frankhe
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 15 : 1616 Veit Wagner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 17 : 1616 Hanns Mittman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 18 : 1616 Mathias Kaser
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 20 : 1616 Georg Helm
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 21 : 1617 Reichard Kheller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 22 : 1617 Peter Hohewardter
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 23 : 1617 Valentin Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 25 : 1617 Benedict Kheller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 26 : 1617 Georg Schwabegger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 27 : 1617 Martin Paschkho
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 28 : 1617 Michael Mikusch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 29 : 1617 Jodl Ruhrold
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 30 : 1617 Georg Zellich
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 31 : 1617 Abrahamb Bubnperger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 32 : 1617 Hanns Limmer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 33 : 1617 Peter, Herr Schkultetj
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 34 : 1618 Mathes Gresall
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 35 : 1618 Caspar Winkler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 36 : 1618 Georg Scheidl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 37 : 1618 Greger Kralop
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 39 : 1618 Mertt Weiner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 41 : 1618 Mathias Heynrich
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 42 : 1618 Christoff Landacher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 43 : 1618 Georg Gritsch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 45 : 1619 Mathias Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 46 : 1619 Georg Matthes
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 47 : 1619 Elias Schwab
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 48 : 1621 Lorencz Broyer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 49 : 1620 Paull Hayn
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 50 : 1620 Mertt Schneider
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 50 : 1620 Andreas Brunner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 51r : 1620 Hannß John
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 51v : 1621 Hans Laab
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 52r : 1621 Hans Jungkhnickl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 52v : 1621 Thomas Stüebel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 53r : 1621 Balthauser Jhrle
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 53v : 1621 Gierge Buebencz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 54r : 1621 Gregr Lettman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 54v : 1622 Hans Kühnet
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 55r : 1622 Gierge Rottrockh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 56r : 1622 Georg Polster
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 57r : 1624 Frantz Weber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 57v : 1624 Mathieß Gresel (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 58r : 1624 Hanß Haickl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 58v : 1624 Fridrich Schragler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 59r : 1624 Steffan Bauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 59v : 1625 Georg Holbmayer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 60r : 1625 Matl Pirnpaum
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 60v : 1625 Georg Limmer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 61r : 1625 Lorentz Felnbaum
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 61v : 1625 Gerge Rattrokh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 62r : 1626 Adam Wäntzky
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 63r : 1626 Peter Schillinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 64r : 1626 Adam Feig/Juratsch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 65r : 1627 Feid Ehhartt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 66r : 1627 Hanß Krauß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 66v : 1628 Jacob Spandl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 67r : 1628 Bardtl Raidtl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 68r : 1628 Bardtl Kunrath
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 68v : 1629 Valltan Holzer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 69r : 1629 Gerig Luckl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 69v : 1629 Mathias Fischmaister
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 70r : 1630 Lahrentz Paschkho
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 70v : 1631 Hanrich Ssmid
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 71r : 1631 Mertt Rauscher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 71v : 1631 Bardtl Zacherler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 72r : 1631 Michall Fröllich
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 72v : 1631 Merdt Dungckhl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 73r : 1632 Hanß Jungnikhl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 73v : 1632 Andreß Pruner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 74r : 1633 Andres Groll
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 74v : 1633 Geörig Kepprig
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 75r : 1633 Davüd, Herr Gllatzl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 75v : 1634 Geörig Juratsch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 76r : 1634 Gerig Horakh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 76v : 1635 Steffl Pautz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 77r : 1634 Steffl Schrogller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 77v : 1635 Tobias Schemekhe
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 78v : 1636 Hanß Flekh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 79v : 1637 Mathes Schurmer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 80r : 1638 Andreas Lübüscher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 80v : 1638 Jacob Ostertag
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 81r : 1640 Lorenz Stindl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 81v : 1640 Adam Schlanghoffer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 82r : 1640 Christoff Klain
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 82v : 1640 Andreas Sinperger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 83r : 1639 Jacob Khrieger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 83v : 1640 Lahrenz Paschkho
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 85v : 1641 Michal Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 88v : 1641 Mathus Füschmaisch Maister [sic]
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 89r : 1641 Nickolaus Rußkittll
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 90r : 1642 Mathes Kirchner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 90v : 1643 Jacob Wurster
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 91r : 1643 Gerig Holtzmaier
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 91v : 1644 Gerig Geißller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 92r : 1644 Mathes Fugx
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 92v : 1644 Wolff Puechmaier
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 93r : 1644 Michal Appelle
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 93v : 1646 Jakob Ram
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 94r : 1646 Wolff Puchmair
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 94v : 1646 Jakob Ram
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 95r : 1646 Paul Teichman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 96r : 1646 Wollff Ull
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 97r : 1646 Wenesch Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 98r : 1646 Adam Schlanghoffer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 98v : 1646 Andreaß Waczinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 99r : 1646 Georg Horackh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 100r : 1646 Andreaß Wagner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 101r : 1646 Syman Glitterbach
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 102r : 1646 Georg Groll
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 103r : 1646 Mathes Fischmaistr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 104r : 1646 Mert, Herr Rauscher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 105r : 1646 Jan Thoman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 107r : 1646 Gregor Erharth
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 108r : 1647 Georg Straßgiettll
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 109r : 1647 Paul Rabentrost
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 109v : 1648 Hanß Agspacher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 111r : 1649 Gregor Ehert
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 113r : 1649 Hanß Streysl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 114r : 1650 Georg Gaysler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 115r : 1650 Hans Khayl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 116r : 1650 Joannes Thauschko
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 117r : 1651 Simeon Sterzer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 118r : 1652 Martin Otto
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 119r : 1653 Jobst Aygner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 120r : 1653 Lorentz Hoffpaur
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 121r : 1653 Andres Gießmarspaur
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 121v : 1654 Mertyn Stybl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 122v : 1654 Mathias Pollner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 123r : 1654 Lorentz Schemperger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 124r : 1654 Elias Ligimlant
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 125r : 1655 Lorentz Paschka
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 126r : 1655 Jacob Tauber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 127r : 1655 Johannes Rayter
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 128r : 1656 Jakob Zehrer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 129r : 1657 Partel Wagner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 130r : 1657 Miechel Pockh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 131r : 1659 Miechel Huyber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 132r : 1659 Adamm Melczer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 132v : 1660 Georg Buchmayr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 134r : 1660 Vait Thorer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 135r : 1660 Hanß Lobinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 136r : 1660 Paull Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 137r : 1660 Hanß Keller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 138r : 1661 Jackob Tauber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 139r : 1662 Michel Müller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 142r : 1662 Wolff Chönn/Khonn
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 142v : 1662 Andreas Klain
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 143v : 1662 Hanß Huyber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 144r : 1662 Lohrcz Klain
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 145r : 1664 Jackob Fraytag
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 146r : 1665 Georg Stibel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 147v : 1666 Hannß Schwabeker
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 148v : 1666 Mathiaß Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 149v : 1668 Wolff Thaschelmayer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 150v : 1669 Mathiaß Gettinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 152r : 1669 Andreaß Wilhalm
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 152v : 1670 Thommaß Schwarz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 153v : 1670 Jiendra Klain
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 154r : 1670 Jakob Nobbiß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 155r : 1670 Frantz Reytter
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 155v : 1671 Paull Buchmayer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 156r : 1670 Georg Wohlthaußer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 157r : 1671 Michell Ernst
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 157v : 1671 Mathiaß Hoffbaur
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 158v : 1671 Adam Fitzksky (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 159r : 1672 Filip Waiczinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 159v : 1672 Greger Ferber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 160r : 1672 Georg Crautinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 160v : 1672 Frantz Uhll
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 161r : 1673 Lohrentz Rapp
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 163r : 1675 Hannß Stibel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 164r : 1676 Adam Braucht
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 164v : 1676 Adam Kinderman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 165r : 1676 Mathiaß Schaczman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 166v : 1676 Casper Reysser
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 168r : 1676 Michaell Kießenspauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 169r : 1677 Andreß Frehlich
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 170r : 1678 Hannß Tencken (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 171r : 1678 Steffan Uhrey
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 172r : 1678 Hannß Czermackh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 173r : 1677 Georg Ehrdt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 173v : 1678 Michell Poller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 174r : 1679 Johannes Lausch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 174v : 1679 Georg Tochtner (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 175r : 1679 Adam Uhlman (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 175v : 1680 Johannes Poller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 176r : 1680 Mathias Prunhoffer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 176v : 1680 Carll Welleba
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 177r : 1681 Mathias Thirich (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 177v : 1682 Michall Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 178r : 1686 Johaneß Bretscheidter
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 179r : 1686 Andtreaß Stibel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 179v : 1687 Christian Raschl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 180r : 1687 Johaneß Weygl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 181v : 1687 Andreaß Puchmar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 182v : 1688 Hanß Echard
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 183r : 1691 Johannes Prustman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 184v : 1689 Andreaß Schmith
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 185v : 1690 Lorentz Hooß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 186v : 1690 Andtreß Heydtrer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 187r : 1692 Georg Trenkhner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 187v : 1690 Christoff Hoffbawer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 188r : 1691 Simmon Waiß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 188v : 1691 Hanß Gerg Kaidtßenberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 189r : 1691 Wentzel Hully
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 190r : 1692 Gerg Taschelmayr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 191r : 1692 Tanniel Praucher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 191v : 1694 ? Franck
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 191v : 1698 Baul Haunsteyner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 192v : 1699 Lorentz Trenkhner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 193v : 1699 Georg Lippes
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 194r : 1699 Johannes Lippes
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 195r : 1699 Wilhelm Reißinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 196r : 1699 Wilhelm Reißinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 196v : 1699 Paul Jellieckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 197v : 1699 Mathies, Herr Petschine
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 199r : 1699 Mathies Miller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 201r : 1699 Jacob Hoß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 202r : 1700 Georg Gollowackh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 202v : 1700 Johannes Ropp
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 203r : 1685 Lorentz Weher
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 203v : 1700 Johanes Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 204r : 1701 Thobies Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 205r : 1702 Johanes Frankh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 206r : 1702 Martin Pfleger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 207r : 1702 Lorentz Millner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 208v : 1702 Thomas Fleckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 209r : 1703 Jacob Wasser
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 210r : 1703 Petter Tenckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 211r : 1704 Johannes Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 211v : 1704 Mathies Foldl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 212v : 1704 Steffan Zorn
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 213v : 1704 Michael Schatzman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 214v : 1704 Phillip Feigl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 216v : 1704 Jacob Reyßer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 217v : 1705 Johan Schlegelman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 218r : 1705 Lorentz Huber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 219r : 1706 Simon Huber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 220r : 1706 Georg Puchmar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 221r : 1706 Matthiaß Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 222r : 1707 Adam Dürech (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 222v : 1706 Matthiaß Eder
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 223r : 1706 Wolff Sax (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 224r : 1706 Casper Plosch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 225r : 1707 Matthiaß Brunhoffer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 225v : 1707 Paul Tenckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 227r : 1707 Lorentz Schatzman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 228r : 1707 Baul Bosbischek
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 229r : 1707 Jakob Romm
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 230r : 1708 Mathiaß Bosbischeckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 231r : 1707 Johanes Buchmar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 232r : 1707 Dobias Hayndl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 232v : 1708 Phillip Schwortz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 233v : 1710 Baul Mahr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 234r : 1707 Simon Schwortz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 234v : 1710 Casper Plasch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 235r : 1710 Matthiass Poller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 235v : 1711 Gallus Harss
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 236v : 1711 Andreaß Marckl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 237v : 1711 Lorentz Pfleger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 238r : 1711 Mathiaß Roop
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 238v : 1710 Mathiaß Sonberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 239r : 1712 Gerg Comenda (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 240r : 1712 Jacob Weiser?/Reiser?
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 240v : 1711 Andreaß Saitl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 241v : 1712 Georg Brustman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 242r : 1707 Simmann Hoffpauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 243r : 1713 Paull Millner (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 243v : 1698 Michl Taschlmar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 244r : 1707 Ruttullff Steffonath
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 244v : 1696 Samuel Starßa
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 245r : 1713 Sebastian Frainberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 245v : 1714 Johannes Georg Kesmansbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 247r : 1714 Jacob Weigl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 248r : 1714 Martin Plindt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 248v : 1714 Geörg Klein
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 249r : 1715 Ferdinandt Teüchtmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 249v : 1716 Adam Buchinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 250r : 1716 Matthiaß Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 251v : 1716 Johannes Lausch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 253r : 1716 Thomas Lu[tt]l (?)
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 253v : 1717 Casper Reiser
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 254v : 1717 Thomas Schwartz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 255r : 1717 Simon Teichtman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 256r : 1717 Johannes Weiser?/Reiser?
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 256v : 1717 Johannes Trenckner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 257r : 1717 Georg Hoffpauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 257v : 1717 Jacob Sonberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 258v : 1718 Sigmunt Bognner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 259v : 1718 Lorentz Tenckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 260v : 1718 Michel Breiner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 261v : 1718 Josep Gnobb
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 262v : 1718 Ferdynant Feydel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 263v : 1718 Josep Weyttel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 264r : 1718 Marttin Ull
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 265r : 1719 Wentzel Boller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 265v : 1719 Johanes Weber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 266r : 1719 Josep Weyer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 266v : 1719 Michel Weeber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 267v : 1719 Johanes Gerg Teichtman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 268r : 1720 Johanes Tschaueschackh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 268v : 1720 Jakob Romm
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 269v : 1721 Better Stertzer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 271r : 1721 Adam Scheibel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 272r : 1721 Procop Meyßel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 272v : 1721 Josep Sohnberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 274r : 1721 Johanes Schwartz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 276r : 1721 Paul Tenkh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 276v : 1721 Christian Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 277v : 1721 Johann Teichmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 278v : 1722 Thoma Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 279v : 1721 Andres Jordan
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 280r : [1722] Wentzl Litohoržski
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 281r : [1722] Mattes Trönkner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 281v : 1722 Oswaldt Steinmetz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 283r : 1722 Christian Fengler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 283v : 1722 Lorentz Blaschekh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 284r : 1722 Matthias Uhllmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 284v : 1722 Johannes Trönkner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 285r : 1722 Frantz Weidl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 285v : 1723 Johann Frankh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 286r : 1723 Johannes Khosler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 286v : 1723 Thomas Reichl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 287r : 1723 Sebastian Zažimal
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 287v : 1723 Georg Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 288v : 1724 Carl Kaffunka
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 289r : 1724 Johannes Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 289v : 1724 Jacob Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 290r : 1724 Johann Porteller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 290v : 1724 Peter Khismanspauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 291r : 1724 Matthias Watzinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 291v : 1724 Augustin Gepauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 292r : 1724 Adam Weidl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 292v : 1724 Thoma Heintzlmahr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 293r : 1725 Andres Patschakh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 293v : 1725 Joseph Stibl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 294r : 1727 Peter Eschinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 294v : [1725] Georg Schmaltzbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 295r : 1725 Mattes Judman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 296r : 1731 Matthias Bernhardt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 296v : 1726 Adam Buchinger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 297r : 1727 Johanes Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 297v : 1727 Marcus Huber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 298r : 1727 Michl Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 298v : 1727 Peter Weidl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 299r : 1727 Johannes Franckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 299v : 1727 Johann Hunigl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 300r : 1727 Andreas Teichtmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 301r : 1727 Johann Georg Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 302r : 1727 Lorentz Breüner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 303r : 1728 Jacob Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 304r : 1728 Mattes Turner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 304v : 1728 Johanes Schmid
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 305r : 1728 Thomas Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 305v : 1728 Thoma Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 306r : 1727 Johanes Seidl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 306v : 1728 Johanes Teichman
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 307r : 1728 Joseph Trönkner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 307v : 1729 Paul Schmidt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 308v : 1730 Sigmundt Bogner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 309r : 1730 Mattes Poller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 310r : 1730 Joseph Stromer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 310v : 1730 Johanes Libenstein
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 311r : 1730 Peter, Herr Lausch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 311v : 1730 Joseph Hoffbauer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 312r : 1731 Georg Mahr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 313r : 1731 Ludwig Franck
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 314r : 1731 Anton Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 314v : 1731 Caspar Kunrath
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 315r : 1731 Johannes Somberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 315v : 1731 Johannes Fröhlig
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 316v : 1731 Matthias Oeder
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 317r : 1731 Wentzl Ssar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 317v : 1732 Wentzl Jordan
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 319v : 1732 Matthias Bernhard
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 320r : 1732 Lorentz Lausch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 320v : 1732 Jacob Franck
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 312v : 1732 Anton Maath
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 322r : 1732 Lorentz Reyßer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 322v : 1732 Jacob Trenckner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 323r : 1733 Georg Rummel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 324r : 1733 Joseph Pospischek
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 325r : 1733 Anton, Herr Koch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 325v : 1733 Andreas Schwartz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 326r : 1733 Joseph Weeber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 327r : 1733 Matthias Buchmahr
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 327v : 1733 Anton Batschak
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 328v : 1733 Lorentz Tauber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 329v : 1734 Frantz Anton Leopold, Herr Geißler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 330r : 1734 Anton Seyfried
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 330v : 1734 Joseph Grabler
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 332r : 1735 Joseph Hrohacžek
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 332v : 1734 Johannes Schwartz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 333r : 1735 Anton Math
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 333v : 1735 Urban Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 334v : 1735 Heinrich Franck
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 336r : 1734 Johann Kuzlar
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 337r : 1735 Ferdinand Fraunberger
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 338v : 1735 Johannes Trentz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 339v : 1735 Joseph Weyer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 340v : 1735 Andreas Breiner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 341r : 1736 Anton Plodig
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 341v : 1735 Heinrich Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 342v : 1735 Jacob Öeder
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 343v : 1736 Wentzl Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 344r : 1736 Georg Ropp
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 345r : 1736 Mathias Franckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 346r : 1736 Lorentz Egert
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 347v : 1737 Andreas Wagner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 349v : 1737 Johannes Ullmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 350r : 1737 Leopold Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 352r : 1739 Frantz Weydel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 353r : 1739 Johann Futschick
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 353v : 1739 Mathias Rom
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 354v : 1738 Peter Schlegelmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 355v : 1739 Leopold Wagner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 357r : 1740 Jacob Welleba
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 358r : 1739 Johann Porteller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 359r : 1738 Lorentz Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 360v : 1739 Ambros Ullmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 361r : 1740 Wentzl Walla
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 362v : 1740 Joseph Lachmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 364r : 1739 Wentzl Huber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 364v : 1741 Leopold Feigel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 365v : 1741 Andres Haaß
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 367r : 1741 Johannes Wessner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 368r : 1742 Frantz Antoni Böllich
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 369r : 1742 Michl Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 370r : 1742 Matthies Franckh
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 371 : 1743 Gregor Marckl
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 372r : 1743 Antoni Stephanat
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 372r : 1743 Joseph Trenckner
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 373r : 1743 Lorentz Lausch
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 374v : 1744 Urban Hueber
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 375r : 1745 Heinrich Sachs
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 375v : 1745 Michl Rumel
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 376r : 1745 Joseph Trentz
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 376v : 1745 Lorentz Egerth
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 377r : 1746 Johannes Seyfridt
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 377v : 1746 Johannes Grameth
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 378r : 1747 Johann Porteller
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 378r : 1747 Joseph Hoffbaur
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. 379r : 1749 Hanß Georg Teüchtmann
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. [383r] : 1647 Mathias Holczer
SOkA Znojmo : Hos/I-6 : Hosterlitz : pag./fol. [384r] : [1647] Hanß Khinth