www.znaim.info

Moravský zemský archiv v Brně
Fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu [Handschriftenbestand des Landesarchivs]
Kniha 1126
Louka [Klosterbruck]
Urbář [Urbar] 1586-1607

Namensregister / Jmenný rejstřík:


MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 1r : 1586ca-1591 Paul Creuczpeckh, Kreüczbeckh, Khreitzbeckh
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 1r : 1586ca Rennekh? Mladey
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 1r : 1586ca-1588 Honnz Nerzad
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 1r : 1586ca-1588 NN Hollczmillnerka, Holczmillarka, Holczmüllerin
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 1v : 1589 Jeremiaß, Herr Langhofer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 2r : 1591 Daniel Retzer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 2r : 1592-1594 Matthes Weinreich
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 2r : 1599 Gabriel, Herr NN
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 2r : 1600 Jakob Glecklmar
MZA Brno : G10-kniha1126 : Znaim : pag./fol. 2r : 1602 Jeremias Senffleben
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13r : 1589-1604 Nickl Kremser
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13r : 1590 Melcher Landherr
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Wenczl Strasser
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Hansell Fidler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Urban Schnell
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Simon Fidler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Gilgj Schwartz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1600ca Ambroß Schmidtt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1603 Adam Marckel
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1603 Simon Huber
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1603-1607 Georg Zoderer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Oblas : pag./fol. 13v : 1606 Simon Hoffer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 22v : 1589-1591 Clementh Wondraczko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 23v : 1591-1593 Wollff Guetthman
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 23v : 1592 Hannß Neyman
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 24v : 1604 Walthauser Wullersdorffer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 24v : 1605 Daniel Rabß
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 24v : 1606 Michael Annimon
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 24v : 1607 Merten Frölich
MZA Brno : G10-kniha1126 : Mühlfraun : pag./fol. 24v : 1607 Colman Nickel
MZA Brno : G10-kniha1126 : Chlupitz : pag./fol. 33r : 1591-1593 Erhardt Aichner/Aigner
MZA Brno : G10-kniha1126 : Chlupitz : pag./fol. 33r : 1592 Christoff Dentl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Anndree Muschl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Wennczl Wanncko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Wolff Schwennczl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Bastl Paur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Michl Paur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Georg Dorsch
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Mattl Rauchperger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Adam Schmydt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Paul Weber
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586ca Lorencz Ffrubickh
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Colman Schaull
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Toman Paur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Anderl Mistperger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Wenczl Wancka
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Wastl Paur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 NN, Jung Trichler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 NN Der gerer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50r : 1586 Mattl Rauchberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Wenczll Wanko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Andrl Mieslberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Mattl Rauchberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Christoff Driehler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Thoman Pekarz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Bastl Bawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Michael Bawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Georg Derschder
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1590 Adam Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Geörg Dersch
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Wenczl Wancko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Bastl Bawr
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Michael# Pawr#
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Kholman$ Zehrer$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Kholman Schaul
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Thoman Peckartz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Christoff Driechler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Andrl Mieslberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Adam Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1591 Matll Rauchberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Mathl Rauchberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Tamas Peckharž
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Adam Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Bastl Pauer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Andreas Mießlberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Geor [sic] Dersch
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Kholman Schaull
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Michael Pawr
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Christoff Trichler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 50v : 1592 Kholman Zehrer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Mattl Rauchberger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Adam Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Bastl Bawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Simon# Hueber#
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Andreas$ Mießlberger$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Geörg$ Dersch$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Hanß$ Mauttner?$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Khoman$ Schaull$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Michael Pawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Thoman Peckhars
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Christoff Thrichler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Schallersdorf : pag./fol. 51r : 1593 Colman Zehrer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Pumlitz : pag./fol. 61r : 1586-1595 Hanß Gluckwitzer/Klukwiczer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Panditz : pag./fol. 67r : 1586-1603 Wolff Steindll
MZA Brno : G10-kniha1126 : Panditz : pag./fol. 67r : 1590-1599 Andre Hofer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Panditz : pag./fol. 67r : 1598 Wolff Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Panditz : pag./fol. 67r : 1603 Lorencz Meister
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75r : 1586ca Ffeyt Khern
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75r : 1586ca Ffeytl Bocžek
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75r : 1586ca Girzik Bocžek
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75r : 1586ca Hanßl Schramml
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75r : 1586ca Wennczl Krommer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1586 NN Hauer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1588 Veit Waczko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1588 Veit Khern
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1588 Matl Long
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1589 Hensl Schrammll
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1589 Hoyß Kramoser
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1589 Wenczll Kramer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1590 Hoyß Kramoser
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1590ff Veith Khern/Khernl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1590 Veitt Buczko
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1590 Wentzel Kramer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1591 Philipp Danckll/Tanckhel
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1591 Veittll Wuttschckha
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 75v : 1592 Lorencz Seidl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76r : 1593 Andre Schneider
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76r : 1593 Matll Piegll/Püegll
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76r : 1593 Bastl Zanckhl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1594 Bastl Zanckhl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1595 Christoff Großawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1595 Laczaruß Unnger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1598 Jacob Hader
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1601 Leonhard Stangel
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 76v : 1602 Jacob Schneider
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 77r : 1602 Christoff Aßler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Edelspitz : pag./fol. 77r : 1602 Matthias Gelfing
MZA Brno : G10-kniha1126 : Esseklee : pag./fol. 93r : 1586 Hawel Hawer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Esseklee : pag./fol. 93r : 1588 Tobias$ Arll$
MZA Brno : G10-kniha1126 : Esseklee : pag./fol. 93r : 1601 Christoff Mauer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Socherl : pag./fol. 100r : 1586ca Honz Heckhu?
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1586ca-1595 Matheß Hoßlaur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1586ca-1603 Thoman Pekarz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1586ca-1592 Augustin Jenner?
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1601 Lorencz NN
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1601 Veit Nalber
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107r : 1602 Ernst Granicz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Klein Teßwitz : pag./fol. 107v : 1607 Veit Pfleger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Martin Grybler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Jakob Penncz
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Hannßl Duschackl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Urba Jahn
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Steffan Linczer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Ffilip Walner
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Steffl Lynczer
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Veytl Prachl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Hannßl Schneider
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Veitl Sontag
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Bastl Hollman
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Andrle Paur
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Bastl Sontag
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Lazarus Lang
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Andree Leibl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Toman Henczkl?
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Petr Behem
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Laschl Sontag
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Bastl Holman
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Ballthaßar Czach
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Veitl Sontag
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Hanßl Duschackl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Wenczl Sontag
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Martt Schmidt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Mattl Ungerin
MZA Brno : G10-kniha1126 : Urbau : pag./fol. 121r : 1586ca Gregor Unger
MZA Brno : G10-kniha1126 : Derfflik : pag./fol. 135r : 1586ca . .
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Jakob Sstroschneider
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Floryan Primus
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Florian Hackl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Georg Winter
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Steffl Ffleischman
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1586ca Hannß Gayndl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1591-1592 Christoff Jandtl
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kallendorf : pag./fol. 147r : 1593 Adam Bettsch
MZA Brno : G10-kniha1126 : Damitz : pag./fol. 155r : 1590 Lienhartt Anderll
MZA Brno : G10-kniha1126 : Damitz : pag./fol. 155r : 1590 Ambroß Hendtll
MZA Brno : G10-kniha1126 : Damitz : pag./fol. 155r : 1593 Bendict Wein[..]er
MZA Brno : G10-kniha1126 : Rausenbruck : pag./fol. 160v : 1604 Veyt Milner
MZA Brno : G10-kniha1126 : Rausenbruck : pag./fol. 160v : 1606 Wolff Leopolt
MZA Brno : G10-kniha1126 : Gaiwitz : pag./fol. 171r : 1586 Frydrych von Nachod
MZA Brno : G10-kniha1126 : Gaiwitz : pag./fol. 171r : 1601 Jaroslaw Bohuchwal auf Zieroticz und Boskoffstain
MZA Brno : G10-kniha1126 : Gnadlersdorf (Roly blyz Gnandlstorffu Lezigych) : pag./fol. 177r : 1586 Paul Schindler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Gnadlersdorf (Roly blyz Gnandlstorffu Lezigych) : pag./fol. 177r : 1594 Lorentz Schindler
MZA Brno : G10-kniha1126 : Kaidling : pag./fol. 183r : 1586ca . .
MZA Brno : G10-kniha1126 : Taßwitz : pag./fol. 192r : 1586ca . .