www.znaim.info

Moravský zemský archiv v Brně
Fond C 17 Pozemkové knihy [Grundbücher]
Inv. č. Zn 353
Panství Lechovice [Herrschaft Lechwitz]
Bantice [Panditz], Prosiměřice [Proßmeritz]
Pozemková kniha [Grundbuch] (1666), 1670-1850

Namensregister / Jmenný rejstřík:


MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 1r : 1666 Jacob Daübner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 1r : 1677 Adam Poindtner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 1v : 1719 Mathias Göbel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 2r : 1729 Joseph Göbel, der Junge
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 2v : 1753 Joseph Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 2v : 1779 Mathies Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 3v : 1807 Johann Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 3v : 1810 Margaretha Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 5r : 1674ante Tobias Waitzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 5r : 1674 Wentzel Waitzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 5v : 1708 Martin Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 7r : 1749 Frantz Waytzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 7r : 1807 Joseph Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 9r : 1681ante Georg Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 9r : 1681 Urban Schisel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 9r : 1686 Georg Fidler
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 10v : 1722 Johannes Springer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 10v : 1732 Mathias Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 11r : 1760 Mathiaß Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 12r : 1770 Mathias Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 12r : 1807 Martin Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 13r : 1676ante Paul Springer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 13r : 1676 Jacob Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 13v : 1722 Joseph Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 14r : 1737 Lorentz Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 14v : 1767 Anton Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 15r : 1802 Andreas Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 17r : 1666ante NN Stadler[?]
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 17r : 1666 Adam Engelhardt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 17r : 1673 Georg Adex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 17r : 1676 Adam Engelhardt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 17v : 1691 Andreas Gockhlisko
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 18r : 1693 Lorentz Kratschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 18r : 1741 Casper Kratschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 18v : 1779 Frantz Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 19r : 1812 Johann Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 21r : 1696ante Georg Walckerstein
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 21r : 1696 Andreas Walckensteiner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 21r : 1720 Georg Walckenstein
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 22r : 1758 Jacob Wolckenstein
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 23r : 1806 Joseph Wolkenstein
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 25r : 16xx Veith Kreiner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 26r : 1725 Thomaß Tendlmahr
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 27r : 1766 Johann Prockh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 28r : 1798 Joseph Sethaller
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 28v : 1811 Ignatz Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 29r : 1678ante Michael Stahl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 29r : 1678 Thomaß Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 29r : 1694 Georig Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 29v : 1708 Wentzel Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 30r : 1713 Joseph Gebel, der Alte
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 30v : 1746 Simon Uidl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 31r : 1761 Greger Uidl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 32r : 1800 Wentzl Uidl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 32v : 1815 Elisabeth Uidl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 32v : 1815 Martin Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 33r : 1666 Andreas Neidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 33v : 1687 Mathiaß Stoitzner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 34r : 1703 Thomas Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 34v : 1710 Wentz Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 35v : 1737 Joseph Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 36ar : 1771 Wentzl Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 36br : 1811 Jakob Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 37r : 1674ante Georg Tach
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 37r : 1674 Jacob Tach
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 37r : 1676 Jacob Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 37r : 1677 Hanns Schießler
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 38r : 1693 Andreaß Lantz
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 38v : 1707 Urbann Schießl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 39r : 1712 Andreas Waitzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 39v : 1731 Martin Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 40v : 1767 Anton Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 40v : 1807 Thomas Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 41r : 1681ante Urban Lisch
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 41r : 1681 Andreas Sakopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 41r : 1684 Thomas Sakopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 41v : 1724 Ambros Saakopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 43r : 1756 Leopoldt Sackop
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 44r : 1793 Joseph Sokopf
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 44v : 1814 Rudolph Soukopf
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 45r : 1687ante Merth Gebl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 45r : 1687 Urban Krätschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 46r : 1739 Jacob König
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 46r : 1749 Wentzl Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 47v : 1779 Frantz Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 48v : 1806 Mathias Strohschneider
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 49r : 1666 Frantz Krätschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 49v : 1690 Thobias Kratschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 49v : 1737 Georg Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 51r : 1779 Frantz Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 53r : 1674ante Simon Krätschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 53r : 1674 Thoma Khrätschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 53v : 1712 Joseph Kratschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 54r : 1739 Andreas Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 54v : 1773 Joseph Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 55r : 1799 Cirilli Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57r : 1666ante Bastl[?] Bayr[?]
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57r : 1666 Urban Veigl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57r : 1674 Paul Prockh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57r : 1677 Georg Springer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57v : 1680 Matthiaß Saukopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 57v : 1721 Wentzl Sakopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 58v : 1743 Joseph Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 59v : 1779 Lorentz Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 60r : 1815 Andreas Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 61r : 1666 Georg Behmb
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 61r : 1683 Martin Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 61r : 1684 Andreas Biederman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 61v : 1693 Georg Taubner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 62r : 1734 Norbert Tauber
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 63r : 1771 Joseph Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 64v : 1808 Jakob Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 64v : 1808 Anton Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 65r : 1670 Georg Engelhart
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 65r : 1685 Andreas Gebel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 65v : 1695 Matthiaß Hallman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 66r : 1706 Jacob Sakopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 66v : 1754 Sebastian Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 67r : 1761 Joseph Englhardt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 68r : 1775 Thomas Schmid, der Alte
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 69r : 1674 Urban Veigl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 69r : . Matthias Stuitzner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 69r : 1721 Georg Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 69v : 1735 Georg Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 70r : 1760 Johannes Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 71r : 1789 Ferdinand Kreützwießer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 71r : 1805 Georg Boch
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 71v : 1807 Joseph Friml
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 71v : 1811 Laurenz Hauswirth
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 73r : 1677 Paull Brockh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 73r : 1690 Andreas Stahl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 73v : 1706 Henrich Breüer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 74v : 1731 Mathieß Stagl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 76r : 1761 Frantz Stogl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 76av : 1794 Jakob Stogl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77r : 1680ante Stephann Schimmel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77r : 1680 Paul Waczeck
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77r : 1683 Georg Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77v : 1694 Thomaß Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77v : xxxx Mathias Stoitzner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 77v : 1720 Wentzl Stoitzner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 78v : 1723 Martin Klein
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 79v : 1744 Mathias Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 80r : 1748 Joseph Mühlner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 80av : 1766 Caspar Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 80bv : 1807 Urban Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 81r : 1681ante Veith Rotter
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 81r : 1681 Urban Vaigl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 81r : 1685 Matthias Stuitzner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 81v : 1687 Andreas Neidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 81v : 1705 Hannß Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 82r : 1738 Ambros Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 83r : 1770 Constantin Knapp
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 84r : 1799 Frantz Knapp
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 85r : 1681ante Thoma Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 85r : 1681 Eliaß Berger
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 85r : 1690 Paul Ruzeck
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 85v : 1703 Hannß Wurmbeckh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 86r : 1707 Hannß Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 87r : 1739 Joseph Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 87v : 1749 Johann Schneider
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 88r : 1757 Johann Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 88v : 1760 Georg Müller
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 88ar : 1778 Mathias Riedl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 89r : 1681ante Georg Moser
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 89r : 1681 Simon Tach
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 89r : 1690 Georg Wallner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 89v : 1695 Georg Husch
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 89v : 1700 Mathiaß Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 90r : 1744 Ferdinand Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 91r : 1767 Johann Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 92r : 1789 Simon Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 93r : 1681ante Georg Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 93r : 1681 Hannß Springer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 93v : 1718 Andres Springer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 94r : 1732 Johannes Dallefueß
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 94v : 1739 Wentzl Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 94v : 1748 Mathias Tallafues
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 96r : 1779 Martin Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 96v : 1812 Franz Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 97r : 1681ante Hannß Ham
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 97r : 1681 Thobias Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 97r : 1694 Thomaß Schlecht
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 97r : 1700 Johann Schalko
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 98r : 1729 Georg Schalko
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 98v : 1767 Joßeph Schalka
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 100v : 1810 Joseph Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 102r : 1681ante Gerg Böhm
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 102r : 1681 Georg Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 102r : 1687 Georg Krätschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 102v : 1720 Johann Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 103v : 1746 Lorentz Kratßchman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 104r : 1774 Balthasar Haußwürth
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 104v : 1807 Johann Haußwürth
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 105r : 1683ante Nickl Arttner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 105r : 1683 Andreas Landts
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 105r : 1693 Adam Englhardt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 105r : 1700 Johanneß Engelhardt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 105v : 1713 Michael Kassis
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 106v : 1736 Frantz Schalko
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 107r : 1767 Peter Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 107av : 1793 Frantz Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 107br : 1820 Johann Fadres
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 108r : 1693ante Wolff Troyesl
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 108r : 1693 Mathiaß Walckensteiner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 108r : 1706 Jacob Brockh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 108v : 1741 Joseph Prockh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 109r : 1775 Thomas Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110r : 1693ante Matthias Hackhewehler
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110r : 1693 Georg Fuhrman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110r : 1696 Mathias Wagner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110r : 1700 Georg Husch
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110r : 1705 Jacob Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 110v : 1715 Gregor Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 111r : 1729 Georg Allex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 111v : 1737 Jacob Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 111ar : 1767 Johann Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 111av : 1800 Johann Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 111br : 1812 Mathias Tallafuß
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 112r : 1697 Johann Stahel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 112r : 1726 Adam Mahr
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 112v : 1754 Joseph Mahr
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 112v : 1760 Joßeph Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 113r : 1788 Johann Tallafus
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 113r : 1812 Mathias Tallafuß
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 114r : 1697 Georg Fuhrmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 114r : 1702 Michael Engelharth
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 114r : 1706 Hanns Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 114v : 1707 Hannß Wurmbek
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 115r : 1723 Jacob Sauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116r : 1746 Simon Nowackh
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116ar : 1760 Matheß Schemsche
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116br : 1772 Anton Kohlstrom
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116bv : 1809 Johann Kolstrom
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116da : 1697 Nikolaus Schneiger
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116da : 1709 Mathias Göbel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116dv : 1719 Adam Pointner
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 116dv : 1724 Cristian Krafft
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 117v : 1751 Simon Sethaller
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 117av : 1769 Lorentz Hoffbauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 117av : 1772 Thomas Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 117bv : 1781 Anton Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 118r : 1697 Andreaß Säkopff
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 118r : 1727 Frantz Kratschman
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 119r : 1752 Thoma Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 119v : 1772 Jacob Hofer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 119v : 1793 Egidy Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 119ar : 1815 Karl Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 120r : 1721 Casper Schmidt
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 120v : 1760 Mathiaß Schalcka
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 120v : 1773 Jacob Schmid
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 121v : 1793post Johann Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 122r : 1721 Georg Sakopf
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 122v : 1748 Simon Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 122v : 1753 Hanns Georg Silwester
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 123r : 1761 Lorentz Bauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 123v : 1774 Mathias Watzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 124r : 1721 Lorentz Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 124v : 1755 Simon Alex
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 124ar : 1763 Hanßirg Schneider
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 124br : 1774 Joseph Thorn
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 124bv : 1802 Joseph Michl
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 125r : 1672ante NN Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 125r : 1672ante Jacob Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 126r : 1699 Matheß Gostgeb
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 127v : 1756 Andreas Gastgeb
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 128r : 1773 Mathias Gastgeb
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 128r : 1777 Paul Mixner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 128v : 1807 Thöresia Mixnerin
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 129r : 1666ante NN Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 129r : 1666 Matthias Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 129r : 1718 Joseph Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 130v : 1767 Joseph Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 131r : 1771 Cyrill Schnattinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 131v : 1805post Anton Schnattinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 133r : 1675ante Ambroß Marczini
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 133r : 1675ante Philipp Kremser
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 133v : 1688 Lorentz Krembßer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 133v : 1709 Peter Libek
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 134r : 1711 Mathies Marzini
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 134v : 1714 Joannes Bogner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 135r : 1740 Mathias Pogner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 135v : 1742 Andres Bauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 136v : 1779 Andres Bauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 136ar : 1801 Wentzel Ullmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 136ar : 1811 Anton Schnattinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137r : 1683ante Matthiaß Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137r : 1683ante Balthasar Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137r : 1683 Hannß Georg Wünckelmahr
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137r : 1684 Urban Lausch
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137v : 1688 Hanß Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 137v : 1697 Adam Graff
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 138r : 1708 Martin Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 138v : 1744 Joseph Schertzer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 138v : 1747 Gröger Lang
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 139r : 1767 Paull Mixner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 139r : 1792 Casper Wollinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 139r : 1794 Jakob Schnattinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 139r : 1803 Karl Schnattinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141r : 1683ante Zacharias Gromes
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141r : 1683 Matthias Gromes
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141r : 1685 Melchior Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141v : 1716 Gregor Paaß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141v : 1744 Sebastian Knopp
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 141v : 1767 Franz Rabl
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 142r : 1811 Mathias Rabl
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 142r : 1813 Laurenz Rabl
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 145r : 1679ante NN Rabi
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 145r : 1679 Andres Eckel
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 145r : 1688 Jacob Zech
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 145v : 1701 Mathieß Bržezyna
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 146r : 1704 Melchior Gründler
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 146v : 1744 Jacob Gründler
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 147r : 1779 Frantz Gründler
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 149r : 1680ante Stephan[?] Rot[?]
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 149r : 1680 Wenztel Prockisch
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 149r : 1685 Melchior Paß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 149r : 1686 Stephan Augner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 149v : 1697 Georg Lischka
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 150v : 1750 Johann Goldt
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 151r : 1789 Jakob Gold
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 153r : 1687ante Thoma Hönigirs
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 153r : 1687 Paul Pladicka
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 153r : 1699 Thomaß Henikirsch
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 153r : 1709 Lorentz Paasß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 154r : 1736 Simon Paasß
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 154r : 1767 Martin Poss
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 154v : 1773 Johann Nalber
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 154v : 1789 Jacob Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 155r : 1799 Cirill Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 155r : 1808 Joseph Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 157r : 1668ante Gerg Höltzel
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 157r : 1668 Georg Stephan Aigner
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 157r : 1681 Gregor Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 157v : 1709 Mathiaß Jordan
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 158r : 1716 Mathias Krembser
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 159v : 1747 Thomas Ruttenmüller
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 159ar : 1763 Wentzl Pass
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 159av : 1792 Joseph Bauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 159br : 1806 Josepf Bauer
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 160r : 1676 Martin Roby
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 160r : 1688 Urban Lausch
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 160r : 1690 Georg Willich
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 160v : 1726 Adam Sethaller
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 161r : 1734 Andres Gastgeeb
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 161v : 17xx Anton Schüllerwein
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 161ar : 1793 Ambros Schüllerwein
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 163r : 1676 Gotthardt Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 163v : 1705 Urban Trebitscher
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 164r : 1717 Philipp Wollinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 164v : 1748 Wentzel Wallinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 165r : 1779 Jacob Wollinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 165v : 1806 Andres Wollinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Proßmeritz : pag./fol. 165v : 1818 Joseph Wollinger
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 167r : 18xx Egidy Stogel
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 173r : 1793 NN NN
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 175r : 1764 Andreas Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 176v : 1787 Anton Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 178r : 1811 Johann Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 180r : 1795 NN NN
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 183r : 1787 Ignatz Laty
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 184r : 1787 Wentzel Mahr
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 184v : 1807 Joseph Schalk
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 184v : 18xx Franz Plachy
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 184v : 1824 Johann Mraß?
MZA Brno : C17-Zn353 : Panditz : pag./fol. 187r : 1803 Wentzel Schillerwein