www.znaim.info

Moravský zemský archiv v Brně
Fond C 17 Pozemkové knihy [Grundbücher]
Inv. č. Zn 346
Panství Lechovice [Herrschaft Lechwitz]
Oleksovice [Groß Olkowitz], Chlupice [Chlupitz]
Pozemková kniha [Grundbuch] (1666), 1670-1841

Namensregister / Jmenný rejstřík:


MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 1r : 1666 Georg Spindler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 1r : 1676 Georg Kietzhuber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 1v : 1689 Michael Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 1v : 1693 Caspar Schwartz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 2r : 1704 Jacob Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 3r : 1734 Thomas Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 4r : 17x5 Georg Schmied
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 4v : 1815 Jakob Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 5r : 1686ante Bärtl Meißl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 5r : 1686 Hannß Meyßel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 5r : 1687 Jacob Willian
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 5r : 1688 Joseph Spindtler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 5v : 1705 Johannes Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 6r : 1719 Joannes Lantz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 7v : 1777 Johann Georg Procksch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 8r : 1800 Thomas Platek
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 9r : 1684ante Georg Katerner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 9r : 1690 Hannß Meisßel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 9r : 1704 Augustin Schwartz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 10r : 1719 Joseph Knapp
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 10v : 1749 Urban Thurner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 10v : 1775 Frantz Thurner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 11v : 1809 Franz Thurner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 13r : 1688ante Paul Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 13r : 1688 Thomas Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 14r : 1718 Georg Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 14v : 1729 Eliaß Drimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 15r : 1761 Lorentz Creütz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 16v : 1777 Frantz Trümmel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 16ar : 1780 Sebastian Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 16bv : 1790 Georg Nowak
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 16bv : 1803 Anton Konrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 17r : 1687ante Hanß Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 17r : 1687 Wentzl Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 17v : 1694 Martin Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 18r : 1713 Mathias Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 18r : 1718 Georg Kunradt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 19r : 1748 Urban Thurner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 19r : 1749 Augustin Kunradt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 20ar : 1792 Mathias Kunrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 21r : 1671 Thomas Drimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 21r : 1677 Paull Drimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 22r : 1703 Georg Drimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 22v : 1726 Joseph Sturm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 23v : 1748 Andres Sayfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 23v : 1760 Georg Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 24r : 1766 Johann Georg Zwettler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 24av : 1799 Lorentz Watzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 24br : 1816 Johann Watzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 25r : 1666 Hanß Gall
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 25r : 1673 Georg Spindler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 25r : 1690 Thomaß Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 25v : 1720 Mathias Carolus
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 26v : 1739 Joseph Seyfrid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 27v : 1760 Anton Geller
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 28v : 1774 Gallus Leitner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 28ar : 1777 Paul Seyfried
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 28br : 1807 Gabriel Seifried
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 28bv : 1807 Cirylli Bendl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29r : 1671 Lorentz Centz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29r : 1673 Hanß Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29r : 1680 Hanß Woltzer Hoffpauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29v : 1681 Merth Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29v : 1683 Andreas Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 29v : 1684 Gregor Frischau
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 30v : 1696 Gregor Dremel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 31v : 1737 Leopold Wolkenstein
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 32r : 1746 Wentzl Proßenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 32v : 1760 Lorentz Lang
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 32av : 1770 Mathies Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 32av : 1772 Johann Richter
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 32br : 1780 Mathies Hatzl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 33r : 1671 Niclas Helßcher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 33v : 1685 Hannß Prumowsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 33v : 1687 Hannß Wagenkhnecht
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 34r : 1699 Paul Ellinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 35r : 1721 Christoph Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 36r : 1752 Mathias Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 36v : 1775 Joseph Tretter
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 36ar : 1793 Simon Kunrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 37r : 1666 Gregor Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 37r : 1680 Matthias Maer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 38r : 1716 Andres Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 39r : 1736 Paul Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 40r : 1774 Lorentz Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 40av : 1814 Mathias Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 41r : 1666 Andreas Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 41r : 1711 Mathias Schmit
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 41v : 1724 Augustin Marckl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 43v : 1756 Gregor Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 44r : 1764 Lorentz Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 44bv : 1793 Frantz Karolus
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 44cr : 1814 Mathias Karolus
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 45r : 1680ante Merth Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 45r : 1681 Hanß Waltzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 45v : 1686 Nicolauß Hölschler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 45v : 1704 Peter Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 46r : 1724 Lorentz Tüll
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 47r : 1762 Greger Sayfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 48r : 1801 Johann Seifrid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 48r : 1804 Gustav Kunrath
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 49r : 1668 Georg Güll
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 49r : 1673 Andereas Drimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 49v : 1704 Mathias Hölscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 50r : 1714 Hanß Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 50r : 1741 Georg Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 50v : 1755 Josep Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 52r : 1801 Mathias Pumer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 52v : 1819 Jakob Schmied
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 53r : 1685ante Andreas Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 53r : 1685 Lorentz Waaßel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 53v : 1692 Paul Krafft
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 54r : 1705 Tobias Krafft
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 54r : 1711 Marcus Spindler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 55r : 1743 Johann Zorn
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 56r : 1772 Anton Nowack
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 56av : 1792 Mathias Nowak
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 57r : 1670 Michael Unger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 57v : 1694 Andreaß Ungar
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 58r : 1727 Casper Unger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 58v : 1761 Casper Wende
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 61r : 1666 Matthias Rümpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 61r : 1688 Simon Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 61v : 1691 Thomaß Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 62v : 1726 Joseph Wesßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 63r : 1735 Mathias Wurtzinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 64r : 1756 Mathias Schrimpf
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 64ar : 1792 Johann Nepomuk Schrimpf
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 64br : 1797 Frantz Obermann
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 65r : 1670 Georg Khitzhüeber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 65r : 1676 Hannß Rösßel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 65v : 1683 Marttin Jacksch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 65v : 1685 Hannß Nalber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 66v : 1727 Joannes Biechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 67r : 1758 Caspar Pichinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 68r : 1774 Simon Kunrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 69r : 1682ante Hanß Wagenkhnecht
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 69r : 1682 Hannß Wagenknecht
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 69r : 1687 Hannß Promowski
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 69v : 1697 Stephan Frisch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 70r : 1722 Joannes Kreütz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 70v : 1754 Thoma Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 72v : 1792 Thomas Sethaller
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 73r : 1693ante Georg Seifrid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 73r : 1693 Lorentz Seyfrid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 74r : 1722 Simon Rueß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 75r : 1760 Phillipp Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 76r : 1811 Johann Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 77r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 77r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 77v : 1685 Matthias Grommes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 78r : 1723 Joseph Kromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 79r : 1737 Andreas Steyrer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 80r : 1752 Anton Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 80v : 1760 Johann Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 80br : 1801 Andreas Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 81r : 1686ante Georg Holli
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 81r : 1686 Hannß Georg Grueber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 82r : 1699 Wentzel Prosenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 82r : 1706 Georg Piechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 83v : 1752 Anton Püchinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 84br : 1785 Anton Zugrigl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 84br : 1811 Laurenz Zukriegl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 85r : 1690ante Benedict Seifridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 85r : 1690 Bärthl Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 85v : 1725 Tobias Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 87r : 1756 Anton Schimack
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 87v : 1764 Andreß Sayfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 88r : 1780 Andres Schimack
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 89r : 1678ante Hanß Küsinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 89r : 1678 Paul Prosenpauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 89v : 1704 Gregori Prosenbaur
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 90r : 1706 Mathiaß Proßenpauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 92r : 1737 Mathias Proßenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 92v : 1763 Simon Proßenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 92ar : 1769 Martin Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 92br : 1800 Urban Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 93r : 1667 Matthias Spandtl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 93v : 1687 Steffan Spändl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 94r : 1702 Jakob Luksse
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 95v : 1739 Johann Lux
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 96r : 1752 Georg Piechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 96br : 1797 Joseph Schmied
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 97r : 1681ante Georg Ritter
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 97r : 1681 Thoma Kindler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 97r : 1687 Veith Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 98r : 1728 Barthl Seyfrid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 98r : 1735 Antoni Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 99v : 1760 Phillipp Schissl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 100ar : 1778 Johann Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 199av : 1808 Laurenz Schmied
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 101r : 1671 Paul Proßenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 101r : 1678 Wentzl Rath
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 101v : 1685 Matthias Frölich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 101v : 1704 Matthias Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 102v : 17xx Simon Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 103v : 1765 Anton Leitner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 104r : 1766 Andreß Conrath
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 104v : 1801 Georg Kunrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 104v : 1808 Paul Lessel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 105r : 1671 Paul Krafft
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 105r : 1692 Georg Rehrig
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 105v : 1739 Joseph Röhrich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 106r : 1755 Paul Creützer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 107v : 1773 Joseph Röhrich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 108v : 1816 Joseph Röhrich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 109r : 1676ante Thomas Händl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 109r : 1676 Georg Polowsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 109v : 1711 Georg Buchty
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 109v : 1715 Joseph Schlehe
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 111r : 1751 Leopold Schlega
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 111v : 1780 Johann Georg Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 113r : 1668 Phülipp Jacob Korschenßkä
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 113v : 1687 Sebastian Leittner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 114r : 1734 Thobiaß Koržensky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 114v : 1773 Greger Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 115r : 1791ante Adalberth Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 115r : 1791 Mathias Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 115v : 1802 Thomas Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 116v : 1814 Mathias Rabl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 117r : 1811 Kaspar Lößl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 118r : 1666 Gregor Höltzl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 118r : 1674 Hanß Promofsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 118r : 1680 Adam Preyer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 119r : 1707 Wentzel Stierba
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 120r : 1735 Antoni Stürby
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 120v : 1751 Lorentz Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 121r : 1780 Mathias Zwetler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 121r : 1813 Michael Zwettler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 122r : 1691ante Georg Güll
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 122r : 1691 Jacob Willian
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 122v : 1719 Lorentz Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 123r : 1755 Georg Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 124r : 1799 Wentzl Zwetler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 126r : 1677 Georg Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 126v : 1711 Hannß Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 127r : 1729 Joseph Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 127r : 1752 Andres Stogl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 128v : 1778 Urban Stogl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 130r : 1677 Michael Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 130r : 1685 Hannß Reingrueber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 130v : 1723 Gregor Reingruber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 131r : 1731 Joseph Bauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 132r : 1764 Simon Bauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 132v : 1773 Ferdinand Lessel, der Junge
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 133r : 1778 Joseph Strofek
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 133v : 1801 Thomas Hatzel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 135r : 1678 Mathiaß Schleglbekh
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 135r : 1683 Phillipp Promowsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 135v : 1707 David Mayer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 135v : 1716 Jacob Carolus
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 136r : 1735 Martin Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 136v : 1754 Simon Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 136v : 1757 Caspar Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 137r : 1765 Martin Zorn
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 138r : 1801 Caspar Lessel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 139r : 1679ante Matthes Krolitsch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 139r : 1679 Hannß Promowsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 139r : 1685 Hannß Fichtel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 139r : 1686 Hannß Waltzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 139v : 1687 Gregor Zorn?/Dorn?
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 140r : 1707 Gregor Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 140r : 1713ante Mathias Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 140v : 1713 Martin Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 140v : 1726 Wentzel Wesßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 141v : 1764 Marcus Cromeß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 142ar : 1793 Martin Kromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 142av : 1814 Mathias Kromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 143r : 1680ante Lucas Kölbl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 143r : 1680 Paul Trnka
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 143r : 1696 Mathias Zorn
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 143v : 1709 Paul Stagl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 145r : 1754 Thomas Crombs, der Junge
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 145v : 1766 Anton Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 146ar : 1692 Ferdinand Widholm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147r : 1680ante Matthias Unger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147r : 1680 Andres Spag
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147r : 1687 Barthl Trigler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147r : 1687 Johanes Leiner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147v : 1697 Gregor Korschensky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 147v : 1732 Thobias Korschenschky
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 148r : 1735 Ferdinandt Creütz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 148v : 1757 Johann Setholer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 149v : 1808 Magdalena Sethaler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 151r : 1680ante Martin Ludwickh
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 151r : 1680 Simon Unger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 151v : 1710 Veit Widholm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 152r : 1748 Joseph Frey
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 153r : 1763 Lorentz Witholm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 154v : 1780 Johann Withalm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 154v : 1783 Wenzl Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 155r : 1680ante Paul Sieghardt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 155r : 1680 Simon Rumpler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 155v : 1714 Jacob Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 155v : 1730 Jacob Stirba
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 156r : 1737 Jacob Lang
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 157v : 1791 Joseph Lang
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 159r : 1680ante Benedict Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 159r : 1680 Gregor Plachy
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 159r : 1693 Andreaß Spach
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 159v : 1710 Hannß Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 160r : 1723 Greger Proßenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 161r : 1752 Thomas Watzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 162v : 1775 Joseph Witholm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 162av : 1813 Mathias Widholm
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 163r : 1681ante Martin Ludwig
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 163r : 1681 Barthl Drigler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 163r : 1687 Andreas Spach
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 163v : 1693 Matthias Prosenbaur
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 164r : 1709 Andere Neczas
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 164r : 1752 Mathias Kunradt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 165r : 1774 Sebastian Kunrad
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 166v : 17xx . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 167r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 167r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 167v : 1733 Stephan Dallefuß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 168v : 1755 Carl Tallafusß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 169r : 1760 Andreß Endl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 170r : 1801 Mathias Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 170v : 1801 Laurenz Lenz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 171r : 1683ante Andreas Pommer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 171r : 1683 Petter Seyfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 171v : 1744 Johann Thurner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 172r : 1775 Andreas Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 172v : 1801 Jakob Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 173r : 1807 Georg Stogl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 173r : 1808 Mathes Mülhaußer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 175r : 1683ante Marttin Zisska
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 175r : 1683 Georg Kreützer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 175v : 1711 Mathias Kreitzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 176v : 1762 Georg Kreützer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 177v : 1780 Joseph Jann
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 178r : 1787 Mathias Kromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 179r : 1683ante Nicolaus Huminus
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 179r : 1683 Bartthel Rueß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 179r : 1711 Gregor Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 180r : 1760 Simon Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 180r : 1788 Thomas Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 180v : 1813 Laurenz Schmid
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 183r : 1691ante Simon Pöschl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 183r : 1691 Georg Matuli
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 183r : 1715 Simon Gromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 184r : 1735 Georg Sayfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 185v : 1763 Jacob Sayfridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 185v : 1764 Wentzl Wuchty
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 186ar : 1811 Johann Wuchty
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 187r : 1695 Johan Höltzel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 187r : 1696 Georg Piechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 187r : 1709 Michael Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 187v : 1716 Elias Rösler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 188r : 1752 Peter Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 188v : 1777 Mathias Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 189v : 1792 Johann Topler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 189v : 1808 Joseph Topler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 190r : 1830 Johann Topler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 191r : 1696 Hanns Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 191r : 1711 Jacob Spaich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 191v : 1712 Paul Weinstabl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 191v : 1720 Hannß Zipper
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 192r : 1734 Anton Röhrich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 192v : 1756 Mathias Züpfer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 193r : 1766 Frantz Knapp
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 194r : 1790 Simon Lentz
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 195r : 1696 Hannß# (Thomas$) Pommer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 195r : 1714 Mathias Hölscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 195v : 1722 Andreas Dallefueß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 196r : 1752 Mathias Pummer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 197r : 1788 Johann Georg Pichinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 198r : 1834 Joseph Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 199r : 1700 Martin Prosenbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 199v : 1713 Hanß Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 199v : 1720 Hanß Wasel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 200v : 1765 Anton Waßl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 202r : 1699 Johann Prochaska
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 202v : 1723 Michael Küen
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 203r : 1743 Joseph Knapp
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 203r : 1752 Ferdinandt Leßl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 204v : 1797 Andres Lössl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 205r : 1699 Hanns Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 205r : 1708 Hannß Wagner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 205v : 1713 Sabina Prosenbaurin
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 205v : 1713 Adam Stagl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 206v : 1755 Gröger Seiffridt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 207r : 1762 Georg Turner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 207v : 1768 Matheß Lischka
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 207ar : 1776 Lorentz Bauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 207av : 1801 Bernard Bauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 208r : 1699 Hanns Neyman
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 208r : 1735 Lorentz Neümann
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 209r : 1763 Mathiaß Ruiß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 209v : 1772 Joseph Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 210v : 1801 Mates Ruiß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 211r : 1701 Hanß Wurtzinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 211r : 1729 Thomas Krommes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 212v : 1763 Sebastian Wessner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 212av : 1781 Lorenz Watzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 212br : 1799 Johann Zwetler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 213r : 1703 Andreas Rösßl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 213r : 1716 Gregor Wollein
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 213v : 1721 Hannß Esterl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 214v : 1752 Lorentz Ridl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 214av : 1769 Martin Lechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 214br : 1778 Ferdinand Brunner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 214bv : 1793 Georg Lechinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 215r : 1814 Simon Ruiß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 215ar : 1703 Andreas Necžaß
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 215ar : 1709 Georg Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 215ar : 1720 Jakob Jech?/Zech?
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 215av : 1733 Mathias Trümml
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 216r : 1760 Martin Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 216av : 1801 Johann Rösler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 216br : 1813 Thomas Rößler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 217r : 1715ante NN, Paul Mahrin
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 217r : 1715 Michael Krembser
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 217r : 1718 Sebastian Leitner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 217v : 1729 Ferdinand Leütner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 217v : 1762 Wentzl Leütner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 218r : 1776 Florian Leitner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 219 : 1790ante Georg Esterl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 219 : 1790 Georg Esterl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 220r : 1707 Georg Rörich
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 220r : 1707 Thoma Schmidt
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 220v : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 221r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 221v : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 222r : . . .
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 222v : 1786 Joseph Walthaußer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 223r : 1787 Phillip Helscher
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 224r : 1803 Barbara Helscherin
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 225r : 1791 Joseph Tangel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 225ar : 1808 Wentzel Zwetler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 226r : 1792ante Nepomuk Schrimpf
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 226r : 1792 Andres Lauschstill
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 226r : 1816 Franz Obermann
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 227r : 1818 Johann Huber
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 228r : 1793 Mathes Letner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 228r : 1803 Andres Leütner
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 228v : 1800ante Martin Kania
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 228v : 1800 Theresia Pichingerin
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229r : 1784ante Mathias Kromes
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229r : 1784 Joseph John
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229r : 1795 Simon Denk
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . Peter Feigl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . Mathes Allex
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . Jakob Steüer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . Joseph Stogl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . Siard Renspurger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 229v : . NN NN
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 230r : 1671 Cristian Hilleprandt
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 230v : 1680 Barthlme Schiner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 230v : 1686 Bartholome Poitzer
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 231r : 1688 Mathias Kleindienst
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 231v : 1690 Adam Casper Zeidl
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 234r : 1671 Wolff Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. 234v : 1682 Urban Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234ar : 1666 Georg Klobar
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234ar : 1676 Mathiaß Gänßaug/Genßaug
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234br : 16xx Hanß Scheibl
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234cr : 1666 Urban Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234cr : 1681 Johan Lausch
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234dr : 1670 Symon Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234dr : 1673 Matthias Arnhardt
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234dv : 1677 Hannß Gedliunckha
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234dv : 1679 Jacob Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234dv : 1680 Veith Pördtinger
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234er : 1666 Georg Schatzman
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234fr : 1687ante Michael Schatzman
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234fr : 1687 Johanneß Schatzman
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234gr : 1666 Lorentz Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234gr : 1682 Jacob Schatzman
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234gv : 1683 Hannß Neboral
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234gv : 1686 Gregor Brechta
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234hr : 1678ante Georg Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234hr : 1678 Matthias Ebner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234ir : 1666 Jacob Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234iv : 1686 Thoma Woroupall
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234kr : 1686ante Gregor Brechtä
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234kr : 1686 Johann Neworal
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234lr : 1679ante Hanns Wesßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234lv : 1693 Lucaß Newbauer
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234mr : 1676 Urban Lausch, der Jüngere
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234mr : 1682 Wolff Stadler
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234nr : 1676 Georg Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234nr : 1690 Thomas Weßner
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234nv : 1691 Georg Schatzmann
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234or : 1677 Georg Primowsky
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234or : 1690 Jacob Scheibel
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234pr : 16xx Adam Mayr
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234pr : 16xx Simon Josseckh
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234qr : 1683ante Valentin Kehlisch
MZA Brno : C17-Zn346 : Chlupitz : pag./fol. ad234qr : 1683 Simon Jossekh
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 231r : 1786 Adalbert Schmiedl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 231r : 1786 Markus Mahr
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 233r : 1807 Augustin Miriwald
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 233v : 1829 Anton Mirwald
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 236r : 1787 Klara Voke
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 236r : 1808 Johann Voke
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 239r : 1787 Simon Reim
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 242r : 1787 Kaspar Stogl
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 246r : [1787] Franz Trimel
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 246r : 1808 Joseph Gründler
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 249r : [1787] Jakob Steger
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 249r : 1808 Georg Pumer
MZA Brno : C17-Zn346 : Groß Olkowitz : pag./fol. 250r : 1811 Tobias Büchinger