www.znaim.info

Moravský zemský archiv v Brně
Fond C 17 Pozemkové knihy [Grundbücher]
Inv. č. Zn 300
Panství Louka [Herrschaft Klosterbruck]
Oblekovice [Oblas], Dyje [Mühlfraun]
Pozemková kniha [Grundbuch] (1666), 1670-1821

Namensregister / Jmenný rejstřík:


MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 1r : 1668 Georg Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 1r : 1682 Michael Lachner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 1v : 1682 Veit Estereicher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 2r : 1707 Gregor Trügler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 2r : 1709 Symon Storn
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 2v : 1710 Mathias Pelzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 3r : 1738 Sebastian Böhmb
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 3v : 1751 Adam Bauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 3v : 1751 Leopoldt Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 4v : 1780 Andres Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 5r : 1700ante Hanß Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 5r : 1700 Baltaßar Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 6r : 1728 Antonius Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 7v : 1773 Leopold Master, der Junge
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 8v : 1804 Andreas Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 9r : 1671 Adam Früsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 10r : 1687 Jacob Moldäschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 10v : 1693 Mathias Frisch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 11r : 1719 Joachim Hirsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 11v : 1733 Simon Zoderer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 12v : 1743 Joseph Zoder
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 12av : 1779 Andres Weindl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 13r : 1674ante Mörth Lacher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 13r : 1674 Wenzel Wolmueth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 13r : 1700 Jacob Moldaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 14r : 1715 Wentzl Molltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 14v : 1748 Andres Zimmererhakhel
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 14v : 1758 Mathias Albrecht
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 15r : 1763 Anton Greher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 15v : 1792 Andreas Greher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 17r : 1704ante Andreas Walther
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 17r : 1704ante Jacob Walther
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 17r : 1704 Philipp Mayster
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 18r : 1747 Joseph Master
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 18v : 1799 Joseph Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 22r : 1673ante Georg Halbich
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 22r : 1673 Paul Zoder
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 22v : 1700 Andreß Pundinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 22v : 1705 Simon Zoder
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 23v : 1733 Johannes Dürr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 23v : 1749 Mathias Ruess
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 24v : 1770 Wentzl Krapl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 25v : 1788 Joseph Dihr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 26r : 1676ante Andreas Clement
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 26r : 1676 Paul Praith
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 26v : 1681 Thoma Michl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 26v : 1692 Georg Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 27r : 1731 Sebastian Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 27v : 1743 Johann Hauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 28r : 1744 Joseph Wallinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 29r : 1767 Leopoldt Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 29v : 1793 Mathes Wollinger, der Junge
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30r : 1673ante Georg Zuwack
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30r : 1673ante Georg Schiller
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30r : 1673 Jacob Zuwäck
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30r : 1677 Andreas Päkärsch/Peckers/Pöckersch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30v : 1679 Georg Lacher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 30v : 1682 Michl Pumer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 31r : 1722 Balthasar Liechtenberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 31v : 1730 Michael Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 32r : 1755 Hans Georg Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 32v : 1779 Joßeph Kontner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 33v : 1793 Martin Schüller
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 33v : 1801 Mathes Großberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 34r : 1673ante Matthias Khornteüer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 34r : 1673 Bärtl Zentzs
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 34r : 1676 Hannß Kohrntheyer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 34v : 1682 Wentzel Kramreütter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 34v : 1707 Johannes Kromreither
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 35v : 1742 Georg Wallinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 37r : 1775 Johann Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 38r : 1709ante Georg Nachtmal
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 38r : 1709 Andreaß Wolffrom
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 38v : 1721 Georg Wohlmueth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 38v : 1722 Bernhard Pummer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 39r : 1748 Wentzl Portzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 40r : 1779 Lorentz Portzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 42r : 1668ante Michael Feltinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 42r : 1668 Michael Felinghauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 42v : 1682 Lorentz Tugler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 43r : 1715 Veit Hauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 43v : 1717 Paul Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 43v : 1751 Simon Mahltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 46r : 1697ante Lorentz Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 46r : 1697 Mathiaß Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 46v : 1720 Melchior Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 47v : 1760 Hanßirg Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 50r : 1671 Georg Brandinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 50v : 1711 Sebastian Seidl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 51r : 1739 Adam Casus
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 51v : 1746 Johann Stadler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 52v : 1756 Anton Portsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 53ar : 1773 Michl Pfitscher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 53br : 1802 Karl Schwartz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 54r : 1666 Georg Zwetler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 55r : 1690 Jacob Dürr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 55v : 1711 Michael Dier
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 56v : 1757 Andres Dirr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 57xr : 1800 Mathias Dirr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 59xr : 1804 Sebastian Küttenberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 57r : 1691ante Philip Wollfrom
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 57r : 1691 Philip Rueß
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 57r : 1692 Christian Welinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 58r : 1720 Barthl Mohltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 58r : 1735 Andres Heglsberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 59r : 1751 Ambroß Allram
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 59v : 1776 Wentzl Hoßlinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 60r : 1804 Mathias Haßlinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 61r : 1676ante Matthias Höltzl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 61r : 1676 Martin Peckers
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 61v : 1688 Matthiaß Ensinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 61v : 1731 Andreas Enßinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 62r : 1758 Bernardt Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 63v : 1789 Joßeph Lang, der Alter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 65r : 1674ante Wentzel Wolmüth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 65r : 1682 Andreas Zehrer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 66r : 1728 Balthaußer Zehrer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 67r : 1738 Adam Wolff
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 68r : 1772 Herman Wolff
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 69r : 1670 Mörth Käsis
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 70r : 1705 Norbert Wallinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 70v : 1750 Mathias Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 72v : 1786 Mathias Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 73r : 1666 Hanß Prantinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 73r : 1682 Mathis Reiter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 74r : 1727 Mathias Fleischmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 75r : 1759 Joßeph Fleischmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 76r : 1788 Norbert Fleischmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 77r : 1668 Philipp Bolda
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 77v : 1683 Michael Hintterreüther
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 77v : 1687 Hanß Rueß
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 77v : 1688 Martin Beckherß
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 78r : 1701 Paul Stocker
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 78v : 1710 Johannes Kressß
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 79r : 1731 Wentzl Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 79v : 1776 Leopold Meister, der Alte
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 79v : 1804 Florian Maister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81r : 1666 Georg Wolmüth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81r : 1676 Hannß Faltines
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81r : 1677 Andreas Hobeckher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81v : 1681 Jacob Reidmar
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81v : 1681 Hannß Reidmayr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 81v : 1693 Jacob Moldäschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 82r : 1700 Philipp Rueß
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 82v : 1716 Janß Jacob Horakh
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 82v : 1723 Mathias Winter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 83r : 1758 Anton Wintter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 85r : 1667 Matthias Flädick
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 85v : 1689 Mathias Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 86r : 1731 Johannes Stainmetz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 86v : 1733 Lorentz König
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 87v : 1759 Albert König
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89r : 1679ante Casper Behmb
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89r : 1679 Hanß Georg Wollmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89r : 1681 Sebastian Böhm
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89v : 1682 Lucas Ropel
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89v : 1695 Simeon Scherig
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 89v : 1695 Thomaß Michel
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 90r : 1703 Johann Hadlerßberg
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 90v : 1709 Thomas Michl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 90v : 1715 Georg Kratzl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 90v : 1730 Joseph Frantz Gurcko
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 90v : 1743 Johann Neydt
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 91r : . . .
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 92r : 1762 Johann Platzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 92av : 1792 Mathes Wolf
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93r : 1674ante Simon Zeissel
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93r : 1674 Matthiaß Frisch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93r : 1682 Jacob Zuba
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93v : 1685 Matthias Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93v : 1697 Andreas Krembser
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 93v : 1700 Kaspar Selmayer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 94r : 1701 Georg Vötter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 94v : 1731 Thomas Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 95r : 1739 Leopold Platzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 96r : 1775 Norbert Platzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 97r : 1679ante Balthauser Khornteuer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 97r : 1679 Lorentz Kornteüer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 97r : 1682 Sebastian Böhm
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 98r : 1712 Wentzel Böhm
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 98v : 1751 wentzl Wolfframb
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 99v : 1772 Lorentz Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 101r : 1668ante Hanß Vogl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 101r : 1668 Christoph Paülizeck
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 101r : 1676 Michael Paltinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 101v : 1681 Peter Weber
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 101v : 1689 Mathias Flattig
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 102r : 1699 Leonhardt Springer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 102v : 1708 Joseph Storn
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 102v : 1713 Elias Schabinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 103r : 1725 Georg Hann/Hahn
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 103v : 1743 Mathias Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 103v : 1752 Hannß Michl Horakh
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 104v : 1782 Johann Moderner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 105r : 1690ante Hanß Mihler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 105r : 1690 Georg Zwettler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 105r : 1699 Hanß Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 106r : 1740 Georg Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 106r : 1743 Mathias Rackowitz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 106v : 1752 Anton Rakowitz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 107v : 1779 Johann Rakowetz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 109r : 1682ante Andreas Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 109r : 1682 Thomas Weber
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 109v : 1694 Matthiaß Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 110r : 1726 Mathias Stainer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 110v : 1743 Andres Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 111r : 1756 Joseph Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 111v : 1783 Wenzl Mauerer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 113r : 1679ante Philip Kramreiter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 113r : 1679 Georg Böhm
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 113v : 1688 Georg Nehrer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 114r : 1720 Jacob Nährer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 114r : 1730 Mathieß Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 114v : 1737 Jacob Procksch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 115v : 1757 Lorentz König
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 116v : 1791 Anton König
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 116ar : 1794 Leopold Anglmayer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 117r : 1697ante Hanß Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 117r : 1697 Martin Nusbaum
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 117r : 1699 Hanß Laang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 117v : 1711 Joseph Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 117v : 1744 Balthasar Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 118r : 1758 Mathias Neüdt
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 120r : 1777 Anton Hofer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 122r : 1666 Sümon Wolmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 122r : 1673 Georg Ferßchl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 122r : 1676 Mathias Lacher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 122r : 1682 Matthias Wollmueth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 122v : 1724 Johannes Wohlmueth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 123r : 1761 Mathiaß Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 124r : 1797 Simon Kratschmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 126r : 1666 Reichardt Zehrer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 126r : 1686 Jacob Reidmayr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 126v : 1717 Andres Reitmayer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 127r : 1727 Leopold Wohlmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 127v : 1737 Joßeph Wollmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 128r : 1788 Andreas Meister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 130r : 1667 Georg Zügwaig
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 130r : 1672 Veüth Dürr?
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 130v : 1681 Gerg Ner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 130v : 1689 Christian Listner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 131r : 1693 Philipp Rues
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 131r : 1712 Hannß Kasper Partsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 131v : 1740 Johann Michael Portsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 131v : 1775 Mathias Fitzinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 132r : 1791 Anton Graf
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 134r : 1676ante Georg Hofer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 134r : 1676 Hannß Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 134v : 1714 Wenzel Wolmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 135r : 1747 Mathias Wollmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 136r : 1780 Leopold Wolmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138r : 1677ante Georg Reitmeier
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138r : 1677 Christopff Kranich
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138r : 1683 Jacob Moltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138r : 1687 Hanß Fünckh
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138v : 1707 Simon Wucžka
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 138v : 1709 Philipp Zobl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 139r : 1721 Heinrich Zobl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 139v : 1749 Johann Richter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 140v : 1778 Sebastian Zobl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 142r : 1707ante NN Finckh
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 142r : 1707 Simon Wuetzka
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 142r : 1748 Andres Müller
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 143v : 1775 Ferdinand Müllner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 144r : 1804 Hermann Müller
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 145r : 1712ante Barbara Zwetlerin
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 145r : 1712 Fridrich Wallich
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 145r : 1719 Frantz Brumowsky
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 146v : 1758 Johann Promowßky
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 150r : 1725 Gröger Pummer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 150r : 1749 Leopold Fetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 151r : 1781 Norberth Fetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 152r : 1726 Andres Nebl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 152r : 1735 Johann Stadler
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 152v : 1745 Balthasar Zöhrer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 153r : 1761 Mathiaß Neüdt
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 153ar : 1781 Frantz Neüd
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 154r : 1733 Adam Casis
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 154r : 1739 Georg Wallinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 154r : 1743 Carl Wohlmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 154v : 1782 Franz Moltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 156r : 1798 Anton Master
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 158r : 1740 Johann Stametz/Steinmetz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 158r : 1745 Joseph Müllner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 158v : 1749 Thoma Nehr
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 160v : 1805 Joseph Purzner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 163r : 1767ante Hanß Michael Portsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 163r : 1767 Augustin Zimmorhackl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 165r : 1772 Thomas Hofer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 165r : 1790 Anton Bieber
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 166r : 1772 Andres Pummer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 166r : 1793 Matheus Pummer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 167r : 1796 Anton Rotter
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 167v : 1802 Michael Stangl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 168r : 1767 Andreß Ullmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 168r : 1784 Thomas Jungmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 170r : 1770 Augustin Pullitzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 172r : 1770 Anton Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 172r : 1787 Philipp Lorenz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 173r : 1769 Georg Nesshiba
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 173r : 1771 Ignatz Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 173r : 1798 Mathias Auf
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 174r : 1771 Johann Letz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 174r : 1800 Martin Kölbel
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 175r : 1771 Wentzl Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 177r : 1773 Thomas Procksch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 177r : 1774 Frantz Reheberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 177r : 1787 Michael Kröpfl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad178r : 1787 Eraßmuß Mirwald
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad180r : 1789 Mathias Horak
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad180r : 1801 Joseph Schneider
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad182r : 1789 Franz Allram
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad184r : 1789 Norberth Graf
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad184r : 1801 Johann Georg Graf
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad186r : 1789 Anton Wollinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad190r : 1789 Joseph Master
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad192r : 1789 Joseph Polischansky
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad193r : 1795 Mathes Meister
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad194r : 1789 Anton Scheibner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad198r : 1789 Mathes Greher
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad200r : 1789 Joseph Thurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad202r : 1789 Lorenz Moltaschl
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad204r : 1789 Joseph Thurner
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad206r : 1791 Thomaß Nemling
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad207r : 1793 Mathes Strasser
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad207r : 1805 Andreas Lang
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad208r : 1774 Joseph Wohlmuth
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad208r : 1781 Joßeph Porßch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad209r : 1775 Johann Georg Stüll
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. ad209r : 1784 Andreas Wellewa
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 178r : 1668 Hanß Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 179r : 1680 Hannß Erdt
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 180r : 1699 Wolff Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 181r : 1721 Joannes Klingeiß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 181v : 1754 Andres Pacher
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 181ar : 1760 Johann Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 182r : 1666 Merth Kreitzbeck
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 182v : 1689 Martin Nasswetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 183r : 1729 Andres Naßwetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 184r : 1761 Anton Noßwetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 186r : 1693ante Hanß Partzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 186r : 1693 Jacob Krembser
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 187r : 1738 Johanneß Krempßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 188r : 1771 Frantz Krembßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 190r : 1702ante Jacob Goldt
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 190r : 1702 Josephus Haller
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 191r : 1754 Anton Ursch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 194r : 1666 Paul Kremßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 194v : 1703 Gregorius Krembser
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 195v : 1746 Georg Krembßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 196r : 1756 Hannß Georg Götz
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 198r : 1684ante Leopold Zohrn
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 198r : 1684 Simon Zohrn
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 198v : 1716 Leopoldt Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 199v : 1760 Andres Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 202r : 1666 Lorentz Kremßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 202v : 1672 Thoma Wallinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 203v : 1717 Mathias Partsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 204v : 1762 Joseph Portsch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 206r : 1670 Lorentz Khornher
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 206v : 1679 Gotthart Leitner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 207r : 1686 Bartl Haller
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 207v : 1691 Hanß Haller
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 208v : 1707 Georg Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 210r : 1744 Jacob Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 210v : 1771 Leopold Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 211r : 1669 Georg Kreitzpeck
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 212r : 1707 Tobias Kreitzbekh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 213r : 1731 Antoni Kreützbeckh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 214v : 1773 Joseph Hallmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 215r : 1674ante Merth Peckers
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 215r : 1676 Heinrich Gruber
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 216r : 1715 Andres Lesßl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 218r : 1740 Johann Rebach
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 218ar : 1749 Mathas Unger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 219r : 1691ante Hanß Mayer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 219r : 1691 Hanß Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 219v : 1715 Mathias Lösßel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 220r : 1719 Johann Klingeyß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 220r : 1721 Georg Lesßel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 220v : 1734 Christian Grueber
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 221r : 1743 Leopoldt Angerer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 222r : 1793 Mathias Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 223r : 1666 Tobias Sakopf
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 223r : 1682 Georg Ahllman
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 223v : 1702 Petrus Borekh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 224v : 1733 Wentzl Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 225v : 1761 Hanß Georg Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 226r : 1768 Wentzl Bruckner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 226v : 1792 Johann Bruckner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 227r : 1666 Tobias Graßberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 227v : 1700 Mathieß Großberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 228v : 1725 Joseph Grueber
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 229v : 1773 Frantz Gruber
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 231r : 1666 Matthias Wegrath
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 231v : 1676 Veith Mayer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 231v : 1679 Georg Lessel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 232r : 1719 Mathias Lesßel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 233v : 1751 Franz Portzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 235r : 1680ante Matthias Kreitzpeck
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 235r : 1686 Thomas Klingseysen
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 236r : 1723 Ferdinand Klingeyßen
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 237v : 1751 Thomas Klineisß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 239r : 1666 Georg Wäncko
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 239v : 1686 Matthiaß Gehpauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 240r : 1695 Matthiaß Grasberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 240v : 1699 Georg Kremßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 241v : 1738 Norbert Reitter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 242r : 1761 Joßeph Reütter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 243r : 1685ante Georg Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 243r : 1685 Gregor Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 243v : 1720 Lorentz Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 245r : 1759 Joseph Hechtl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 247r : 1668 Andreas Maürer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 247v : 1682 Thobias Säkopf
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 247v : 1685 Matthiaß Löttel [sic]
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 247v : 1687 Mathiaß Frösch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 248r : 1689 Matthias Graßberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 248v : 1695 Gregor Goldt
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 249v : 1738 Johanneß Stadler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 250v : 1769 Johann Fating
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 250v : 1770 Simon Strömer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 251r : 1703ante Bärtl Urßch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 251r : 1703 Mathias Urßch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 251v : 1752 Simon Ursch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 252r : 1772 Frantz Ursch
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 253r : 1802ante Albert König
MZA Brno : C17-Zn300 : Oblas : pag./fol. 253r : 1802 Leopold König
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 255r : 1666 Hanß Kremßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 255v : 1726 Georg Krembser
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 257r : 1743 Leopold Wohlffrahm
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 258r : 1779 Norbert Noßwetter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 259r : 1666 Balthasor König
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 259r : 1691 Mathiaß Frisch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 259v : 1694 Melchior Kren
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 260r : 1738 Martin Crähn
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 260v : 1763 Joseph Kren
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 263r : 1668 Hanß Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 264r : 1710 Mathiaß Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 265r : 1744 Johann Lorentz
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 266v : 1781 Leopold Brukner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 267r : 1668 Merth Graßberger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 267r : 1686 Hannß Adam Wolkh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 267v : 1687 Simon Wanckho
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 267v : 1691 Simon Rottkäpl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 268r : 1724 Mathies Rothkappl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 268v : 1770 Andres Grünn
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 269v : 1790 Anton Stifter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 271r : 1691 Georg Kroiß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 271v : 1738 Wentzl Groeß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 272v : 1768 Anton Rothkapl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 273r : 1781 Joseph Groiß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 275r : 1691 Georg Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 275v : 1714 Joseph Angerer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 276r : 1752 Mathias Rueß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 278r : 1698 Gregorius Schenauer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 278r : 1710 Georg Hollmann
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 278v : 1741 Benedict Mühlner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 280r : 1698 Peter Borekh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 280r : 1702 Mathiaß Angerer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 281r : 1725 Wolff Kremßer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 281v : 1756 Mathiaß Gollendt
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 282r : 1698 Adam Edlinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 282v : 1740 Lorentz Ödlinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 283v : 1764 Andreß Lessl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 283ar : 1793 Martin Leßl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 284r : 1701 Hannß Hadenreich
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 284r : 1741 Jacob Bögner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 284v : 1754 Joseph Klingeyß
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 285v : 1771 Franz Biegner
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 287r : 1714 Johannes Bleydel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 287r : 1716 Jacob Haller
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 287r : 1752 Joseph Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 288r : 1719 Lorentz Rabischer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 288r : 1739 Joseph Lösßel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 288v : 1760 Joßeph Anglmahr
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 288ar : 1781 Lukas Wiktorin
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 288av : 1792 Joseph Lehr
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 289r : 1719 Johannes Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 289r : 1724 Georg Proschinger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 289r : 1758 Sebastian Stüffter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 290r : 1785 Anton Stifter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 290r : 1790 Andreas Grünn
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 291r : 1757 Johann Zuwach
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 292r : 1757 Simon Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 292r : 1781 Michael Maurer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 293r : 1757 Leopoldt Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 293r : 1776 Johann Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 293v : 1779 Frantz Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 294r : 1761 Ferdinandt Nowackh
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 294r : 1780 Egidy Griegenbaum
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 294v : 1780 Leopold Prumowsky
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 295r : 1674 Lorentz Khornherr
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 296r : 1763ante Mathias Unger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 296r : 1763 Georg Winthab
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 291[sic]r : 1763ante Frantz Portzer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 291[sic]r : 1763 Mathiaß Winthab
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 291[sic]r : 1780 Joseph Anglmahr
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. 291[sic]v : 1790 Mathias Angelmahr
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Johann Wentzl
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Andreas Gruber
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Wentzl Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Leopold Anger
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Mathias Bromowsky
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1786 Johann Schabel
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1793 Johann Hoffer
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. ad291 : 1785 Johann Stifter
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. . : 1785 Lorentz Holler
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. . : 1787 Anton Ursch
MZA Brno : C17-Zn300 : Mühlfraun : pag./fol. . : 1788 NN NN