www.znaim.info

Moravský zemský archiv v Brně
Fond C 17 Pozemkové knihy [Grundbücher]
Inv. č. 2092
Panství Miroslav [Herrschaft Mißlitz]
Suchohrdly u Miroslavi [Socherl]
Gruntovní kniha [Grundbuch] 1679-1840

Namensregister / Jmenný rejstřík:


MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 1 : 1679ante Jacob Dissauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 1 : 1679 Paull Zipper
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 1 : 1685 Hanß Öxner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 2 : 1705 Georg Klein
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 2 : 1716 Joannes Geyer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 3 : 1748 Johannes Geyer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 4 : 1750 Johanes Hoffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 5 : 1792 Benedik Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 12 : 1817 Vincenz Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 19 : 1677ante Paull Semblitschka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 19 : 1677 Matthias Rohmüler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 19 : 1680 Marcuß Neümann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 19 : 1682 Lorenz Horakh
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 19 : 1686 Wentzl Schuberdt
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 20 : 1695 Frantz Klima
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 21 : 1712 Wentzl Klyma
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 21 : 1719 Philipp Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 22 : 1761 Mathias Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 24 : 1811 Philiph Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 29 : 1677ante Andreas Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 29 : 1677 Matthes Wurst
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 29 : 1692 Paul Janowitz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 29 : 1707 Andreas Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 30 : 1719 Simon Wäch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 30 : 1738 Martin Wäch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 31 : 1741 Thomas Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 31 : 1746 Lorentz Märckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 32 : 1770 Wentzl Walkenstein
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 35 : 1783 Joseph Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 36 : 1794 Wentzl Huber
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 39 : 1682ante Harttman Bruckner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 39 : 1682 Hanß Hueffnagl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 39 : 1710ca Geörg Tisawer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 40 : 1723 Pawel Wawerka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 40 : 1743 Lorentz Thoman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 41 : 1761 Mathias Hoffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 42 : 1788 Anton Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 49 : 1676 Sebastian Rabmühlner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 49 : 1685 Martin Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 50 : 1721 Andres Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 52 : 1761 Sebastian Rüchter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 54 : 1787 Andreas Gack
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 55 : 1795 Mathes Waßl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 57 : 1826 Anna Maria Waßl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 58 : 1826 Franz Pollak
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 58 : 1828 Mathias Markl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 59 : 1676 Georg Hadinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 59 : 1679 Paul Rigler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 59 : 1683 Paul Semler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 60 : 1691 Geörg Wilhelmb
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 60 : 1699 Geörg Brandtstätter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 62 : 1728 Antonius Füscher
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 64 : 1761 Joseph Füscher
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 67 : 1799 Mathes Fiescher
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 69 : 1692ante Veith Schneyder
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 69 : 1692 Jacob Klyma
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 69 : 1702 Andreae Schwab
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 69 : 1711 Geörg Schachtinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 70 : 1741 Jacob Schächinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 71 : 1760 Joseph Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 71 : 1776 Joßeph Klym
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 75 : 1809 Andreas Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 76 : 1824 Bernhard Fromhold
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 79 : 1684ante Hanns Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 79 : 1684 Michael Schachtinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 79 : 1711 Gallus Schachtinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 79 : 1721 Paul Haffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 81 : 1775 Andreas Hoffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 82 : 1824 Anton Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 89 : 1680ante Hanns Pömerdt
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 89 : 1680 Hannß Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 89 : 1681 hanß Nidrich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 90 : 1708 Geörg Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 90 : 1729 Petter Marckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 93 : 1766 Joseph Naltrich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 94 : 1773 Andreas Grouppa
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 95 : 1780 Mathias Tofel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 97 : 1833 Andreas Toffel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 99 : 1679ante Hanns Abrich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 99 : 1679 Peter Gruber
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 99 : 1680 Paul Schachtinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 99 : 1689 Hanß Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 100 : 1700 Hanß Riechter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 102 : 1718 Joseph Amgruber?
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 103 : 1724 Lorentz Haffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 104 : 1746 Partholomaeus Haffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 105 : 1765 Mathias Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 107 : 1805 Wenzel Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 109 : 1677 Hanns Pammer der Älter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 109 : 1677 Andres Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 109 : 1727 Joannes Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 110 : 1770 Hanns Georg Glas
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 111 : 1792 Andreas Khorner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 114 : 1839 Barbara Kornherr
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 115 : 1838 Andreas Toffel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 117 : 1837 Mathias Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 119 : 1677 Matthias Kallupa
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 120 : 1708 Joann Negrim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 120 : 1719 Lorentz Brustmann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 120 : 1729 Mathias Weißhapel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 122 : 1772 Johann Brustmann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 123 : 1784ante Anton Singer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 123 : 1784 Jacob Lutz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 123 : 1827 Anton Lutz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 124 : 1827 Mathias Lutz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 129 : 1677 Lorentz Zimmerman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 129 : 1684 Hanß Spatzierer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 130 : 1693 Hannß Zimermann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 131 : 1700 Thoma Böhm
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 132 : 1714ante Hanß Hueber
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 132 : 1714 Hanß Heker
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 133 : 1735 Mathias Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 134 : 1739 Jacob Hauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 137 : 1767 Georg Stagl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 138 : 1775 Fabian Waßl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 141 : 1832 Clara Wasel, nun verh. Beigel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 143 : 1677 Marcus Neümann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 143 : 1689 Paul Zipel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 150 : 1699 Hannß Richter der Junge
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 150 : 1719 Simon Jrrn
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 151 : 1724 Mathias Glatz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 152 : 1761 Johan Spatzierer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 153 : 1763 Frantz Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 153 : 1801 Georg Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 155 : 1830 Jakob Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 159 : 1677ante Henrich Grünspecht
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 159 : 1677 Paul Ziperl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 159 : 1689 Hanß Ödinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 160 : 1714 Hanß Marckl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 161 : 1745 Lorentz Märckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 162 : 1745 Thomas Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 162 : 1785 Jakob Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 163 : 1799 Veronika Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 163 : 1799 Jakob Konradt
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 164 : 1829 Jacob Simon Konrad/Kunrath
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 169 : 1677 Hannß Gruiber
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 169 : 1682 Adam Grienwaldt
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 169 : 1692 Hanß Zeisßel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 171 : 1736 Lorentz Zeißl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 171 : 1741 Philipp Brandstötter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 172 : 1763 Wentzl Huffnagl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 173 : 1799 Johann Annerle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 176 : 1833 Johann Annerle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 177 : 1831 Andreas Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 177 : 1831 Elisabeth Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 179 : 1681ante Gregor Ärdtl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 179 : 1681 Matthis Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 179 : 1683 Urban Neüman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 179 : 1684 Lorentz Horakh
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 180 : 1688 Jacob Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 180 : 1694 Michäel Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 182 : 1751 Georg Jrrn
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 185 : 1779 Johann Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 185 : 1784 Jakob Pržibil
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 186 : 1798 Andres Kornherr
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 187 : 1802 Lorenz Glas
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 188 : 1840 Marianna Glas
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 189 : 1683 Hanß Tanner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 189 : 1719ante Philipp Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 189 : 1719 Wentzl Klima
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 190 : 1763 Joseph Hably
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 191 : 1800 Joseph Hawle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 191 : 1806 Anton Hawle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 192 : 1837 Andreas Lang
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 195 : 1840 Mathias Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 195 : 1840 Josef Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 197 : 1838 Johann Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 199 : 1692 Andreas Aulehla
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 199 : 1707post Blasius Beran
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 200 : 1721 Simon Bawer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 201 : 1726 Thoma Zeißel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 202 : 1735 Frantz Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 205 : 1765 Jacob Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 205 : 1792 Lorentz Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 208 : 1808 Matthias Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 208e : 1833 Cyrill Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 208g : 1837 Mathias Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 208g : 1837 Johann Judex
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 209 : 1692 Martin Stattler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 209 : 1747 Johannes Stattler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 211 : 1792 Lorenz Stattler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 211 : 1810 Martin Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 213 : 1833 Joseph Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 215 : 1833 Vincenz Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 219 : 1692 Andreas Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 219 : 1730 Martin Wech
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 222 : 1756 Joseph Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 224 : 1790 Andreas Annerle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 228 : 1818 Andreas Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 229 : 1692 Hanß Zimmerman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 229 : 1693 Michäel Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 229 : 1694 Simon Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 230 : 1787 Christoph Schultz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 230 : 1794 Anton Mahr
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 231 : 1829 Ignatz Mahr
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 236 : 1835 Lorenz Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 236 : 1835 Johann Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 239 : 1692 Geörg Schuberth
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 239 : 1718 Andres Hueffnagl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 239 : 1719 Matthias Frey
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 240 : 1721 Sebastian Janowitz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 240 : 1743 Frantz Janowitz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 241 : 1755 Paul Janowitz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 241 : 1761 Andres Stiglitz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 241 : 1774 Andres Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 242 : 1777 Johann Halauska
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 244 : 1838 Franz Kugler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 245 : 1838 Andreas Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 245 : 1838 Andreas Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 249 : 1698 Mathias Schuberth
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 249 : 1724 Hanß Weiß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 250 : 1733 Thomas Czinekh
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 250 : 1735 Thomas Tastl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 251 : 1766 Anton Tastl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 251 : 1792 Andres Felsch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 252 : 1813 Apolonia Tastlin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 259 : 1707 Symon Gloß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 260 : 1738 Josephus Glaß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 263 : 1784 Anton Gloß
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 264 : 1800 Paul Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 265 : 1833 Franz Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 269 : 1708 Joann Maixner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 269 : 1718 Paul Bawerka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 269 : 1723 Georg Tisßauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 270 : 1729 Mathias Pribitzer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 270 : 1742 Philipp Doner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 271 : 1743 Andres Märckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 271 : 1765 Paul Hoffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 271 : 1779 Mathes Marckl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 272 : 1830 Mathias Markel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 272 : 1830 Franz Pellak
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 273 : 1837 Florian Waßel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 275 : 1712ante Mathias Chalup
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 275 : 1712 Geörg Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 276 : 1733 Jacob Droball
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 276 : 1801ante Johann Glotz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 276 : 1811 Katharina Singerin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 277 : 1811 Anton röhrich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 281 : 1711ante Andreas Ehren
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 281 : 1727 Simon Ehren
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 281 : 1741 Georg Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 282 : 1774 Martin Nimmer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 282 : 1792ante Jakob Hauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 282 : 1792 Lorentz Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 283 : 1837 Rosalia Buresch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 283 : 1837 Franz Buresch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 285 : 1765ante Andres Rüchter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 285 : 1765 Joanes Rüchter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 285 : 1792ante Georg Jrn
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 285 : 1792 Jacob Beteschek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 287 : 1711ante Hanß Heger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 287 : 1735 Leopoldt Thoman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 287 : 1741 Andreas Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 288 : 1747 Paul Haffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 288 : 1759 Leopold Thomann
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 288 : 1769 Andres Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 288 : 1781 Joseph Markl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 293 : 1712ante Joann Swrchota
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 293 : 1712 Johann Hartl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 293 : 1742 Mathias Härthl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 294 : 1776 Andres Römesch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 294 : 1800 Joseph Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 295 : 1827 Justina Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 295 : 1832 Simon Singer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 295 : 1832 Eva Betischka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 299 : 1718 Wentzel Jrrn
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 299 : 1728 Johannes Stadtler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 300 : 1731 Thoma Khellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 302 : 1754 Mathias Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 302 : 1793 Jakob Kellener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 305 : 1716 Maria Pulsatorin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 305 : 1718 Antonius Wisner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 306 : 1724 Christian Lanner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 307 : 1740 Mathias Haffner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 307 : 1800 Andres Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 313 : 1718 Thomas Schuberth
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 313 : 1719 Jacob Negrin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 314 : 1774 Wenzl Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 315 : 1785 Elisabetha Klempin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 315 : 1792 Anton Hawelka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 319 : 1726 Gerg Schachtinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 319 : 1737 Frantz Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 320 : 1747 Johannes Marckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 320 : 1749 Simon Spatzirer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 320 : 1783 Wenzl Hafner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 321 : 1834 Joseph Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 324 : 1840 Paul Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 324 : 1840 Mathias Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 327 : 1726 Bartl Müllner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 327 : 1743 Thoma Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 327 : 1753 Martin Kraupa
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 327 : 1795 Mathes Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 328 : 1808 Lorenz Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 328 : 1826 Simon Hainrich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 329 : 1826 Johann Nikodem
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 329 : 1830 Magdalena Nikodem
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 330 : 1839 Agnes Markel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 333 : 1726 Andreas Koppet
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 333 : 1746 Andreas Koppert
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 333 : 1773 Johann Fileckh/Filek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 334 : 1792 Anton Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 334 : 1814 Ferdinand Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 335 : 1830 Mariana Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 336 : 1830 Joseph Dungl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 339 : 1834 Andreas Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 339 : 1831 Victoria Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 341 : 1726 Michael Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 341 : 1735 Thoma Zimerman
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 341 : 1752 Joseph Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 341 : 1761 NN Glatzin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 342 : 1769 Phillipp Trauffal
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 342 : 1793 Kaschper Trofal
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 346 : 1839 Josef Dunkel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 347 : 1726 Gerg Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 247 : 1757 Lorentz Jrrn
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 348 : 1795 Franz Polak
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 349 : 1839 Andreas Klimm
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 353 : 1726 Joseph Ullreich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 353 : 1739 Petter Märckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 353 : 1743 Johannes Stadtler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 354 : 1755 Mathias Marckl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 354 : 1779 Joseph Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 355 : 1799 Georg Neruda
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 357 : 1731 Thomas$ Stiglitz$
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 357 : 1743 Paul$ Haffner$
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 357 : 1747 Andres$ Richter$
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 358 : 17xx Joseph Markl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 359 : 1839 Josef Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 359 : 1839 Mathias Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 359 : 1839 Anna Maria Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 359 : 1839 Mathias Fischer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 360 : 1839 Lorenz Puczer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 361 : 1745 Georg Römisch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 361 : 1756 Mathias Rerich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 361 : 1788 Paul Rörich
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 362 : 1828 Johann Wasel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 362 : 1831 Johann Hawlitschek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 363 : 1745 Michael Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 363 : 1755 Josephus Glotz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 363 : 1766 NN Füscherin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 363 : 1769 Mathes Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 364 : 1792 Lorentz Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 364 : 1835 Johann Anerl?
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 365 : 1745 Benedict Labätsch
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 365 : 1761 Antoni Gayer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 365 : 1770 Mathias Elbel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 365 : 1772 Frantz Brandtstätter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 366 : 1801 Annamaria Brandstetterin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 366 : 1802 Wenzel Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 367 : 1745 Fabian Kintzl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 367 : 1792 Georg Kinzl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 368 : 1830 Johann Kinzel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 368 : 1830 Katharina Kinzel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 369 : 1745 Georg Märckhl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 369 : 1757 Antoni Marckl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 369 : 1792 Ciril Markl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 371 : 1797 Jakob Staudinger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 371 : 1836 Joseph Steffel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 371 : 1836 Agnes Steffel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 372 : 1836 Mathias Krziwanek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 373 : 1831 Paul Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 373 : 1832 Martin Stadler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 376 : 1780ante Sebastian Schrattenbacher
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 376 : 1780 Frantz Hamberger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 376 : 1796 Dominik Hamberger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 381 : 1792 Johann Richter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 384 : 1792 Balthasar Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 385 : 1830 Margaretha Hafner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 385 : 1827 Mathias Wasel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 386 : 1792 Jacob Fertig
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 388 : 1830 Andreas Hafner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 390 : 1792 Wentzl Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 390 : 1796 Andreas Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 391 : 1819 Joseph Dunkel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 393 : 1793 Andres Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 394 : 1839 Rosalia Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 395 : 1793 Mathes Huber
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 395 : 1795 Johann Wienner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 395 : 1802 Andreas Anerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 396 : 1818 Joseph Anerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 397 : 1793 Mathes Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 397 : 1810 Jakob Horrak
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 397 : 1810 Dominik Klein
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 402 : 1795 Simon Lehner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 402 : 1832 Fabian Lehner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 402 : 1832 Laurenz Hafner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 405 : 1839 Rosalia Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 406 : 1790 Mathes$ Donner$
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 406 : 1795 Georg$ Nowak$
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 406 : 17xx NN NN
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 412 : 1791 Jacob Przibil
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 412 : 1795 Markus Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 413 : 1789 Mathes Donner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 413 : 1795 Philiph Butschek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 413 : 1800 Jacob Rosenbauer [sic]
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 413 : 1818 Margaretha Prosenbauer, Hawle
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 414 : 17xx Sebastian Markl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 416 : 1796 Mathes Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 416 : 1799 Lorenz Brandstätter
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 417 : 17xx Wenzel Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 418 : 17xx Johann Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 420 : 1800 Anna Kelner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 420 : 1807 Annamaria Wolkenstein
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 420 : 1807 Georg Plachy
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 421 : 1838 Maria Plachy
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 422 : 1801 Wenzl Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 422 : 1802 Anna Maria Bauer, verehelichte Pospischil
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 422 : 1808 Kajetan Themmel?
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 422 : 1817 Joseph Nowatzek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 426 : 1798 Anton Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 426 : 1801 David Langer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 426 : 1833 Andreas Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 427 : 1831 Franz Annerl
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 428 : 1804 Ferdinand Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 428 : 1832 Jakob Pospischill
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 428 : 1832 Margaretha Pospischill
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 429 : 1832 Florian Wasel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 429 : 1837 Kaspar Freywillig
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 432 : 1838 Franz Peschel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 434 : 1805 Dominik Klein
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 444 : 1800 Mathias Markel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 444 : 1833 Andreas Judex
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 444 : 1833 Mathias Toffel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 444 : 1818 Cyrill Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 446 : 1805 Jakob Lutz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 446 : 1827 Juliana Lutz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 446 : 1830 Johann Jaschek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 448 : 1797 Annamaria Jrrin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 448 : 1824 Magdalena Stadlerin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 448 : 1832 Georg Schenk
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 448 : 1832 Rosina Widder
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 452 : 1797 Elisabetha Klimin
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 454 : 1796 Mathias Kellner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 454 : 1833 Franz Nowotny
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 454 : 1832 Michael Würgler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 454 : 1836 Klara Klimm
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 454 : 1836 Magdalena Klimm
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 458 : 1818 Johann Hellmer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 458 : 1818 Monika Hellmer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 458 : 1818 Mathias Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 460 : 1830 Ignaz Mahr
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 460 : 1835 Simon Konrath
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 462 : 1805 Josef Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 462 : 1827 Apolonia Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 463 : 1801 Wenzl Bauer
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 463 : 1825 Josef Wiener
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 463 : 1825 Thekla Puttner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 465 : 1838 Dominik Hamberger
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 468 : 1811 Franz Schramek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 470 : 1818 Mathias Schramek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 470 : 1834 Rosalia Strnad
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 472 : 1821 Mathias Schramek
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 472 : 1824 Franz Kugler
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 475 : 1800 Wenzl Hufnagel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 475 : 1833 Karl Kinzel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 475 : 1832 Mathias Kinzel
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 477 : 1821 Wenzl Klim
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 478 : 1822 Mathias Wopalka
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 478 : 1826 Joseph Pibetz
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 479 : 1833 Joseph Hofner
MZA Brno : C17-2092 : Socherl : pag./fol. 481 : 1832 Anna Maria Klimm